Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Organisering ved HiMolde

Høgskolestyret

Høgskolestyret er det øverste organet ved høyskolen.  Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høg kvalitet og for at institusjonen drives effektivt, i samsvar med gjeldende bestemmelser og mål fastsatt av overordnet myndighet.  Styret er sammensatt av 11 representanter og ledes av rektor Steinar Kristoffersen.  Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy er styrets sekretær.

Avdelinger

Høgskolens faglige virksomhet er organisert i avdelinger.  Avdelingene har ansvar for undervisning, forskning og utviklingsarbeid, formidling og annen faglig virksomhet på sine fagområder, herunder faglig innhold i studieprogrammene og gjennomføring av disse.  Høgskolen i Molde er fra 1.8.2014 organisert med tre faglige enheter:
(Tidligere Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag er altså delt opp i avdeling for logistikk og avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap.)
 

Avdelingsstyrene

Hver avdeling har et eget styre, ledet av dekanen.
 

Dekan

Hver av avdelingene ledes av en dekan, som har et samlet faglig og administrativt ansvar for avdelingens virksomhet.
 
  • Avdeling for helse- og sosialfag ledes av dekan Heidi Haavardsen
  • Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap ledes av dekan Oskar Solenes
  • Avdeling for logistikk ledes av dekan Hans Fredrik Nordhaug
 

Studieleder/faglig koordinator

Ved avdelingene skal det være studieledere med faglig-administrativt ansvar for gjennomføring og videreutvikling av de enkelte studieprogram.  Studielederens oppgaver er knyttet til undervisning og studentenes gjennomstrømning i studiet, med særlig vekt på områder som læringsmiljø, studentoppfølging, evaluering og kvalitetssikring.
 
 

Kvalitetsteam

 

Ved avdelingene skal det være kvalitetsteam knyttet til de enkelte studietilbudene. Kvalitetsteamene skal sikre god kontakt og informasjonsutveksling mellom studentene og undervisningspersonale/studieledelsen.  Kvalitetsteamene skal være en arena for drøftinger av opplegg, gjennomføring og videre utvikling av de enkelte studier. Se avdelingenes kvalitetsteam her.

 

Skikkethetsvurdering i høyere utdanning

 

Skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høgskoler § 4-10 omfatter ved helse- og sosialfagutdanningene og ved Høgskolen i Molde gjelder dette Bachelorstudiet i sykepleie og - vernepleie. 

 

 Organisasjonskart Råd og utvalg ved HiMolde

Sist oppdatert: 13.09.2017 08:49:26
Dele innhold