Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Iversen Hans Petter
Stilling: Førsteamanuensis
Enhet: Avd. for helse- og sosialfag
Telefon: +4771214280
E-post: Hans.P.Iversen@hiMolde.no
Kontor: B-306
Cristin ID323866

 Om meg

Faglig interessefelt:

Interesser for fag, forskning og utvikling er særlig knyttet til organisering og ledelse, fagutøvelse, tjenester og samarbeid innen psykisk helsevern/psykisk helsearbeid, funksjonshemming og velferdstjenester i bredere sammenheng. Jeg har interessert meg særlig for reformer og endringer relatert til disse tjenestene, herunder sykehusreformen, opptrappingsplanen for psykisk helse og samhandlingsreformen. Doktorgraden var knyttet til endringer i psykisk helsevern.

 

Fagbakgrunn

·         Dr.polit. fra 2013 – Høgskolen i Molde, Logistikk

·         Hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap 1999 (tidligere grunnfag og mellomfag)

·         Sosialhøgskolen i Trondheim 1981

·         Hjelpepleier i psykiatri 1976

 

Undervisning

Begrenset pr. i dag p.g.a. studieledelse. Men mest undervisning inne samfunnsfag: Helse- og sosialpolitikk, reformer, profesjoner, organisasjon og ledelse.

 

Utvalgte publikasjoner:

·         Iversen, Hans Petter og Thore Folland (2014). Psykisk helsearbeid i Romsdalskommunene: organisering og ledelse. Kommunenettverket. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2014 (ISBN 978-82-7962-183-6) 37 s. Arbeidsnotat (2014:2)

·         Iversen, Hans Petter og Atle Ødegård (2014). Innovasjon, forskjellighet og ledelse - som komplekse prosesser. Fjordkonferansen 2014:Nordvestlandet mot 2020; 2014-06-19 - 2014-06-20

·         Ødegård, Atle; Iversen, Hans Petter og Elisabeth Willumsen (2014). Samhandlingsreformen - hvilken betydning vil den få for utsatte barn og unge? I: Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02352-6. s. 181-196

·         Iversen, Hans Petter (2013). Logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk helsearbeid: om forståelse, organisering og ledelse av relasjoner i en profesjonell organisasjon i omstilling. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2013 (ISBN 978-82-7962-163-8) 181 s. PhD theses in logistics(2013:5)

·         Iversen, Hans Petter; Østby, May og Heidi Hjelle (2013). Ansvarsreformen 20 år etter: over 20 år siden ansvarsreformen er det fortsatt store uløste oppgaver innen tjenestene for utviklingshemmede. Romsdals Budstikke.

·         Iversen, Hans Petter og Hallgeir Gammelsæter (2012). Reformer i utakt. Selvorganisering eller avstandsledelse i psykisk helsevern?: Nordiske Organisasjonsstudier 2012;Volum 14.(1) s. 28-50

·         Dale, Karl Yngvar; Ødegård, Atle; Nesje, Svanhild Villa; Iversen, Hans Petter; og Stål Bjørkly (2011). Bygge ned og bygge annerledes: endringer i psykisk helsetilbud for voksne i Nordmøre og Romsdal i lys av reduserte døgntilbud og opptrappingsplanen. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2011;Volum 8.(3) s. 227-236

·         Iversen, Hans Petter (2011). The impact of management on knowledge and patient care. International Journal of Learning and Change 2011; Volum 5.(2) s. 139-15

·         Iversen, Hans Petter og Atle Ødegård (2010). Samarbeid og ledelse i en akuttenhet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2010; Volum 7.(2) s. 130-141

 

 Publikasjoner fra Cristin