Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Haugen Kjetil Kåre
Stilling: Professor
Enhet: Avd. for logistikk
Telefon: +4771214255
E-post: Kjetil.Haugen@hiMolde.no
Kontor: A2.069
Cristin ID41150

 Om meg

Bakgrunn
 
Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTH linjen for teknisk fysikk fra 1984. Jobbet noen år som forsker på SINTEF før jeg startet doktorgradsstudier ved samme institusjon i 1988. Jeg disputerte for graden Dr. ing. i 1991 med en avhandling om stokastisk optimering og superdatamaskiner. I løpet av stipendperioden tilbrakte jeg også ett år ved NHH, der jeg tok høyere avdelingseksamen (fagdelen) i foretaksøkonomi.
 
Etterpå startet jeg å jobbe som førsteamanuensis ved NTH (som etter hvert ble til NTNU) fram til 1995. I 1995 fikk jeg mulighet for å bekle en stilling som forskningssjef i SINTEF, noe som ble avsluttet etter 2 år da jeg (av diverse ikke-faglige årsaker) besluttet å akseptere et tilbud om en førsteamanuensis-stilling ved HiMolde i Transportøkonomi og Logistikk. Jeg ble professorkompetent i Logistikk i 2005 og etter hvert også i sport Management i 2011.
 
Jeg jobber i dag som professor ved HiMolde.
 
I Trondheimsperioden (på NTH/NTNU) jobbet jeg stort sett med Stokastisk Optimering og Computer Science. Jeg underviste også en god del, eksempelvis i fag som Mikro- og Makroøkonomi, Operasjonsanalyse, Industrial Organization, Spillteori, Finansieringsteori og Kommunal og Regional Økonomi. Jeg hadde også (helt fram til 2005) en II-er-stilling ved NTH/NTNU.
 
Som SINTEF-ansatt jobbet jeg primært med oppdragsforsking, både som forsker og etter hvert leder. På den aktuelle avdelingen jeg jobbet (Anvendt Økonomi) jobbet vi mest med oljerelaterte optimeringsproblemer og jeg har både deltatt i og ledet relativt store oppdragsforskingsprosjekt for STATOIL, SAGA petroelum, Pillips/Conoco og Oljedirektoratet.
 
 
Undervisning
Som nevnt ovenfor hadde jeg allerede før jeg kom til HiMolde en relativt bred undervisningserfaring fra NTNU. Jeg har også undervist på BI (Trondheim) i matematikk/sannsynlighetsteori i en periode der penger var relativt viktigere enn i dag. I Molde underviser jeg i dag for det meste innenfor Sport og Event Management-segmentet der mine forskningsinteresser (se nedenfor) stort sett har ligget de siste 10 åra. Jeg underviser imidlertid også fortsatt noe i Logistikk, selv om denne aktiviteten har blitt gradvis redusert med åra. I Molde-perioden har jeg undervist i Mikroøkonomi, Offentlig Økonomi, Simulering, Forecasting, Markedsanalyser, Spillteori og Sportsøkonomi, Auksjonsteori og Logistikk/SCM.
 
 
 
Forskning
Som antydet ovenfor har min interesse for sportsøkonomi generelt, og spillteori anvendt i fotball spesielt styrt både min forsknings- og undervisningsproduksjon de siste 10 åra. Jeg har skrevet (internasjonalt) om mangt og mye innen dette segment; doping, poengregler, straffespark, den globale fotballnæringen og fotball som næring for å nevne noe. Som oftest har jeg skrevet alene, men tidvis også sammen med andre som: H. Gammelsæter, A. Petroczi, T. Nepusz, A. Hervik og H. Preuss. Det jeg fortsatt publiserer i Logistikk/Matematisk Programmering foregår i dag stort sett i samarbeid med A. Olstad og en rekke Tsjekkiske kolleger. Knappene til høyre burde gi en grundig og detaljert oversikt over min forskningsproduksjon, så øvrig informasjonsinnhenting overlates til leseren.
 
 
Jeg har publisert i journaler som: Public Choice og European Journal of Operational Research, og vært "reviewer" i mer enn 10 forskjellige internasjonale tidsskrift som for eksempel Journal of Political Economy og Labour Economics.
 
 
Formidling
Jeg har (i alle fall de senere åra) blitt langt mer aktiv på formidlingssiden. Mine mer eller mindre fordøyde tanker forefinnes etter hvert oftere og oftere i aviser og nettaviser. Spesielt har oppstarten av Høgskoleavisa Panorama bidratt til mer aktivitet på dette området, og min relativt omfattende "journalistiske" virksomhet under aliaset "fra toppen av Haugen" (se egen knapp til høyre) kan antagelig stå som et greit eksempel på denne delen av min aktivitet.
 
 
Verv
Jeg var prorektor ved HiMolde, (perioden gikk ut i 2015) og dermed også nestleder i Høgskolestyret. Jeg har også vært styremedlem i Møreforsking AS, HiKsu, SiMolde, MIL Innovation, MIL Vision og Knudzondsenteret A/S. Mitt medlemsskap i Doktorgradsutvalget er avsluttet, men jeg er fortsatt vara til Avdelingsstyret i Logistikk ved HiMolde.

 Publikasjoner fra Cristin