Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Vatne Solfrid
Stilling: Professor
Enhet: Avd. for helse- og sosialfag
Telefon: +4771214026
E-post: Solfrid.Vatne@hiMolde.no
Kontor: B-334
Cristin ID44175

 Om meg

 
 
Jeg er professor i helsevitenskap ved Avdling for helse-og sosialfag, og kan se tilbake på mange års deltakelse i et spennende utviklingsområde. Karriereveien startet med Sykepleierutdanning ved Nasjonalforeningens og Møre og Romsdal Sykepleierskole (1969). Jeg jobbet ikke lenge som sykepleier på Kirurgisk avdling i Molde og Radiumhospitalet, før jeg ble "headhunted" som lærer til sykepleierutdanningen. Og ---jeg hadde sikkert ikke vært en like god sykepleier som jeg er lærer. Lærerutdanning for sykepleiere ved Norges Sykepleirhøgskole (1974), førte meg videre gjennom Hovedfag i helsefag NTNU (1996) og PhD i Sykepleievitenskap UiO (2003). Derfra gikk jeg rett over i en postdoktorstilling v/NTNU (2003-2006). Rektorstillingen i 2007 ble et brudd mht faglig engasjement, og jeg valgte etter 6 år å avslutte yrkeslivet som faglig ansatt ved Avdeling for helse-og sosialfag, selv om rektorstillingen var spennende nok. Som gammel "ringrev" i systemet ser det ut til at jeg nå kan brukes til det meste.
 
 
Mittt faglig - og forskningsmessige interessefelt har siden 1986 vært psykisk helsearbeid, og jeg har spurt meg selv på hvorfor et lavstatusområde som sinnets irrganger, er så interessant. Det må være et snev av galskap i meg selv.
 
 
Jeg var før Videreutdanning i pyskiatrisk sykepleie ble utviklet til en tverrfaglig utdanning, leder for denne, var så med på utvikling av Mastergraden i helse og sosialfag, og er nå engasjert i forberedelser på oppstart av PhD i helse-og sosialfag, i samarbeid med Høgskolen i Volda.
 
 
Min forskning og publikasjoner har i hovedsak vært innenfor psykisk helsearbeid med fokus på den praksinære relasjonen mellom profesjonell og bruker; brukermedvirkning, grensesetting, livskvalitet og sårbarhet. Jeg har gjennomført flere aksjonsforskningsprosjekt og har anvendt kvalitative metoder som feltarbeid, intervju, fokusgruppe-intervju, narrativ metode og systematiske reviewer, hvor en studie var basert på metaregresjon. Jeg deltar nå i et større tverrfaglig evalueringsprosjekt med mixed methods ved Kompetansesenteret for aldring og helse (Ulelvåll), hvor vi evaluerer dagsenter for mennesker med demensdiagnose (ECOD-prosjektet).
 
Jeg har skrevet to lærebøker; Pasienten først? og Korrigere og anerkjenne, hvor den siste gir konkrete forslag på hvordan anerkjenne mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Den siste boken, som er en omskriving av doktorgradsavhandlingen, har "belastet" meg på en hyggeig måte med mange gjesteforelesninger både ved høgskoler og i praksis.
 
Hva skal jeg si mer: Jeg er lykkelig for fortsatt å kunne delta i arbeidslivet, følge litt med i utviklingen - litt lei meg fordi jeg er blitt så gammel at det snart tar slutt. Jeg ønsker å bli brukt på de områder jeg fortsatt har kompetanse.
 
Molde 9. januar 2015
 
 
 
 
 
 

 Publikasjoner fra Cristin