Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Rønning Solrun Brenk
Stilling: Høgskolelektor
Enhet: Avd. for helse- og sosialfag
Telefon: +4771214040
E-post: Solrun.B.Ronning@himolde.no
Kontor:
Cristin ID707417

 Om meg

Eg er tilsett på Videreutdanning i psykisk helsearbeid i eit vikariat på 4 år frå 1. august 2015. 

 

Eg er utdanna sjukepleiar og har vidareutdanning i psykisk helsearbeid som ein del av masterutdanninga mi frå Høgskolen i Molde.

 

Eg har tidlegare arbeidd på sjukeheim, intensivavdeling, i kommunal psykisk helseteneste, kommunal rusteneste (både i og utanfor NAV) og døgnbemanna bustad for menneske med psykiske lidingar.

 

I arbeidet mitt er eg opptatt av at tenestemottakaren sine opplevingar vert vektlagt og tatt på alvor. Eg finn det også interessant korleis haldningar, både hos den profesjonelle og hos tenestemottakaren, kan påverke den terapeutiske relasjonen.

 

I arbeidet med masteroppgåva mi, «Vegen til eit vanlegare liv? Ein kvalitativ studie om menneske med psykisk liding i tilrettelagt bustad», intervjua eg bebuarar i bustadar for menneske med psykiske lidingar. Eg ønska å finne ut av korleis bebuarane opplevde sin eigen situasjon, korleis opplevde dei møte med tenesteytarane og korleis endra livet seg etter innflytting. Funna frå studien vart drøfta opp mot brukarperspektivet og stigmatisering/sjølvstigmatisering.

 Publikasjoner fra Cristin