Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Av: Straumsheim Jens Petter | Publisert: 17.08.2012 13:46:57

 Mulighet for å søke lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie 

 
Studiet i Avansert klinisk sykepleie er utarbeidet etter modell av «Nurse practitioner» (NP), og gir deg avansert klinisk kompetanse til å møte utfordringer i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Hvorfor studere Avansert klinisk sykepleie?

Demografisk utvikling viser en økning av antall pasienter med alvorlige- og progredierende sykdommer, og mange av pasientene har sammensatte og komplekse behov. Dette utfordrer helsetjenesten faglig, økonomisk og organisatorisk.For å imøtekomme behovet til disse brukergruppene, er det behov for en mer avansert sykepleierolle i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette er i tråd med anbefalinger gitt i St. Meld.26, om Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (2014-2015).

Fokuset i studiet

Fokuset i studiet er rettet mot ivaretakelse av pasienter med alvorlige og progredierende sykdomstilstander. Eksempelvis pasienter med demens, hjertesvikt, KOLS, diabetes, kreft, ALS og hjerneslag. Kompetansen du får gjennom studiet skal bidra til å styrke kvaliteten på sykepleie, behandling og omsorg til pasienter med ulike former for sykdom når disse mottar tjenester i hjemmet, i ulike kommunale institusjoner eller sykehus.

Dette lærer du

Systematisk kartlegging og helhetlig vurderinger av pasientens helsetilstand, beslutninger og iverksettelse av sykepleieintervensjoner. Forebygging, oppfølging, rehabilitering, pasient- og pårørendeopplæring, veiledning og undervisning. Lindring i livets sluttfase, samt teamarbeid, ledelse og samarbeid med andre profesjoner.

Muligheter for internasjonal utveksling

Det er mulig å ta deler av studiet - teori eller klinisk praksis i utlandet. Høgskolen har samarbeidsavtaler med internasjonale universitet og sykehus.

Organisering og videre studiemuligheter

Avansert klinisk sykepleie er del I - i vår mastergrad i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper. Studiet har en felles del, og en valgfri fordypning i Demensomsorg, Palliativ omsorg eller Omsorg ved komplekse sykdomstilstander.

Studiet er organisert som et deltidsstudie over to år. Master del II er en videreføring av master del I, og kan tas på heltid over 1 år eller deltid på 2 år.

Som student kan en søke opptak til hele eller deler av mastergradsstudiet.
Etter fullført Mastergrad kan en søke opptak til høgskolens PhD i helse- og sosialfag.

Jobbmuligheter

Utdanningen gir deg handlingskompetanse for utvidede funksjon- og ansvarsområder i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

Sist oppdatert: 26.02.2018 14:47:12
Dele innhold