Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Bachelor i sykepleie

 

Sykepleie.gif 

Sykepleieryrket gir deg mulighet til å hjelpe mennesker som på grunn av sykdom eller funksjonssvikt trenger behandling, rehabilitering eller veiledning. Sykepleiere arbeider med både barn, unge, voksne og eldre og samarbeider ofte tverrfaglig med andre yrkesgrupper.

Studiested Molde/Kristiansund

Sykepleierutdanningen har to studiesteder, både Molde og Kristiansund.
Studenter vil bli delt i to studiegrupper. Søker som får tilbud om opptak kan registrere ønsket studiested via Questback-skjema i e-posten med tilbud fra Samordna Opptak. 
 
Teoriundervisningen for samlet kull er i Molde. Teoriundervisningen der kullet er delt foregår både i Molde og i Kristiansund. Praksisstudiene foregår i hele Romsdal og Nordmøreregionen og ved begge sykehusene.
 

Jobbmuligheter

Bachelorgraden i sykepleie gir deg grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier.
Sykepleiere jobber med barn, unge, voksne og eldre innen alle felt av helsetjenesten: Sykehjem, hjemmesykepleie, psykisk helsearbeid, helsefremmede og forebyggende helsearbeid, bedriftshelsetjeneste, sykehus, ambulansetjeneste, offshore og i internasjonale hjelpeorganisasjoner. Fremtidens sykepleiere har en sentral rolle i samhandling med ulike helseprofesjoner og sektorer i helsetjenesten.
 

Hvorfor Høgskolen i Molde?

HiMolde har fullt utstyrte øvingsavdelinger og god tilgang på praksisplasser. Sykepleierutdanningen har engasjerte og kunnskapsrike lærere som gir hver enkelt student tett oppfølging.
 

Studiets faglige innhold

Sykepleierutdanningen er sammensatt av teori- og praksisstudier. Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, litteraturstudier og praksisstudier. Utdanningen har fokus på forskningsbasert og praksisnær undervisning. Teoristudiene omfatter sykepleiefaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner som sykepleieteori, hygiene, sykdomslære, psykologi, sosiologi og helsejuss er noen av undervisningstemaene.  Praksisstudiene vil skje på sykehjem og omsorgssenter, medisinsk og kirurgisk avdeling, hjemmesykepleie, psykisk helsearbeid og folkehelsearbeid.
 

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.
Realkompetansevurdering, se egne bestemmelser
 

Dette studiet krever

Studenter som skal ut i praksis eller klinisk undervisning ved helse- og sosialfaglige utdanninger, må være bevisst sin smittestatus når det gjelder tuberkulose og meticillinressistente gule stafylokokker (MRSA). Dette gjelder gjennom hele studietiden.
 
Vaksine mot tuberkulose (BCG-vaksine).
 
Det er krav om at du leverer politiattest til studiet.
 
Utdanningen er underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
 

Videre studier/utenlandsopphold

HiMolde tilbyr flere videreutdanninger/1. år master, mastergrad i helse- og sosialfag og ph.d. i helse- og sosialfag. Du kan se de ulike tilbud vi har på vår hjemmeside:
 
Som sykepleiestudent har du mulighet til å ta deler av studiene i form av studie- eller praksisopphold ved en av høgskolens samarbeidspartnere i utlandet. Les mer her.
 
 
 


 Kontaktpersoner

Dekan: Heidi Haavardsen

Studieleder: Ingunn Mundal

​Studieårsleder første studieår: Else Jørgensen

Studieårsleder andre studieår: Cecilie Utheim Grønvik

Studieårsleder tredje studieår: Ingeborg Ulvund

Sist oppdatert: 12.10.2017 11:28:40
Dele innhold