Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Bachelor i sykepleie

 

Sykepleie.gif 

Sykepleieryrket gir deg mulighet til å hjelpe mennesker som på grunn av sykdom eller funksjonssvikt trenger behandling, rehabilitering eller veiledning. Sykepleiere arbeider med både barn, unge, voksne og eldre og samarbeider ofte tverrprofesjonelt.

Studiested Molde

Sykepleierutdanningen har studiested Molde, med studiegrupper i både Molde og Kristiansund.
Søker som får tilbud om opptak kan registrere ønsket studiegruppe via Questback-skjema i e-posten med tilbud fra Samordna Opptak. 
 
Teoriundervisningen foregår fortrinnsvis i Molde. De kliniske studiene foregår i hele Romsdal og Nordmøreregionen og ved begge sykehusene.
 

Jobbmuligheter

Behovet for sykepleiere er stort og en vil som sykepleier kunne få jobb over hele landet, i Skandinavia og andre deler av verden.

Bachelorgraden i sykepleie gir deg grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier.
Sykepleiere jobber med barn, unge, voksne og eldre innen alle felt av helsetjenesten: Sykehjem, hjemmesykepleie, psykisk helsearbeid, helsefremmede og forebyggende helsearbeid, bedriftshelsetjeneste, sykehus, ambulansetjeneste, offshore og i internasjonale hjelpeorganisasjoner. Fremtidens sykepleiere har en sentral rolle i samhandling med ulike helseprofesjoner og sektorer i helsetjenesten.
 

Hvorfor Høgskolen i Molde?

HiMolde har fullt utstyrte øvingsavdelinger og god tilgang på praksisplasser til kliniske studier. Sykepleierutdanningen har engasjerte og kunnskapsrike lærere som gir hver enkelt student tett oppfølging.
 

Studiets faglige innhold

Sykepleierutdanningen er sammensatt av teori- og kliniske studier. Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, litteraturstudier og kliniske studier. Utdanningen har fokus på forskningsbasert og praksisnær undervisning. Teoristudiene omfatter sykepleiefaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner som sykepleieteori, hygiene, sykdomslære, psykologi, sosiologi og helsejuss er noen av undervisningstemaene.  De kliniske studiene vil foregå på sykehjem og omsorgssenter, medisinsk og kirurgisk avdeling, i hjemmesykepleie, innen psykisk helsearbeid og folkehelsearbeid.
 
Les hele fagplanen for studiet her:icpdfFagplan SP2018.pdf

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.
Realkompetansevurdering, se egne bestemmelser
 

Dette studiet krever

Studenter som skal ut i kliniske studier ved helse- og sosialfaglige utdanninger, må gjennomføre undersøkelse for tuberkulose og meticillinressistente gule stafylokokker (MRSA). Dette gjelder gjennom hele studietiden.
 
Vaksine mot tuberkulose (BCG-vaksine).
 
Det er krav om at du leverer politiattest til studiet.
 
Utdanningen er underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
 

Videre studier/utenlandsopphold

HiMolde tilbyr flere videreutdanninger/1. år master, mastergrad i helse- og sosialfag og ph.d. i helse- og sosialfag. Du kan se de ulike tilbud vi har på vår hjemmeside:
 
Som sykepleiestudent har du mulighet til å ta deler av studiene i form av studie- eller praksisopphold ved en av høgskolens samarbeidspartnere i utlandet. Les mer her.
 
 
 


 Kontaktpersoner

Dekan: Heidi Haavardsen

Studieleder: Else Jørgensen

​Studieårsleder første studieår:  Anne Gutteberg

Studieårsleder andre studieår: Laila Solli Reitan

Studieårsleder tredje studieår: Ingeborg Ulvund

Studieårsleder deltid: Hans Inderhaug

Sist oppdatert: 17.09.2018 13:18:33
Dele innhold