Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Bachelor i vernepleie

Vernepleieryrket gir deg muligheter til å bidra til at mennesker med funksjonsvansker kan oppnå større grad av selvstendighet og livskvalitet. Gjennom målrettet stimulering og opplæring, ønsker vi å utvikle den enkeltes selvbestemmelse, deltakelse og mestring av dagliglivet. Vernepleierens oppgave kan også være å forebygge funksjonsvansker. Samarbeidsferdigheter er viktig både i utdanning og i yrkesutøvelse. Som vernepleier vil du arbeide tverrprofesjonelt.

Jobbmuligheter

Det er stort behov for vernepleiere, og jobbmulighetene er mange og varierte. Aktuelle arbeidssteder for vernepleiere er bl.a. i omsorg for funksjonshemmede, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, rusomsorg, barnevern og i hjemmebaserte tjenester. Vernepleiere jobber også i barnehage og skolesektoren. Les mer om studiet og jobbmuligheter på www.vernepleier.no  
 

Hvorfor Høgskolen i Molde?

Høgskolen i Molde er eneste institusjon i regionen som tilbyr slik utdanning. Tilgangen på praksisplasser er god, og vi sikrer studentene tett oppfølging i både teori- og praksisperioder. Du blir godt kjent med både lærere og medstudenter. Studiet er ett av flere helse- og sosialfaglige studier ved HiMolde. Høy kvalitet hos den faglige staben og fokus på forskningsbasert undervisning gir studentene både bredde og dybde i utdanningen.

Studiets faglige innhold

Arbeidsformene i studiet er varierte, med stor vekt på problemløsning i grupper, diskusjoner og personlig utvikling. Vernepleierutdanningen bruker mappe som vurderings- og læringsform. Studentene arbeider kontinuerlig med mappearbeidskrav som de får veiledning og tilbakemelding på i løpet av studieåret.

 
Teoristudier  
  • Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner
  • Psykologiske og pedagogiske emner
  • Helsefaglige emner
  • Miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid
Praksisstudier
Vernepleierutdanningen i Molde har et sterkt fokus på praksis. Studentene er ute i praksisstudier i fem av seks semestre. Observasjonspraksis, barnehage/ skole, pleie- og miljøarbeid, praksis med personer med utviklingshemning og fordypningspraksis er de områdene studentene skal innom i praksisdelen.
 
 
Opptak på grunnlag av realkompetanse, se egne bestemmelser: http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI513
 

Videre studier

Studiet gir grunnlag for å ta videreutdanning innen en rekke områder. Høgskolen i Molde tilbyr flere helsefaglige videreutdanninger og masterstudium i helse- og sosialfag.
 

 

Sist oppdatert: 26.02.2018 15:18:24
Dele innhold