Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Studier

VIVO III - Klinisk bruk av HCR-20-Versjon3

Hovedfokuset i dette emnestudiet er brukerkvalifisering i forhold til det mest brukte risikovurderingsredskapet når det gjelder vold hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser, HCR-20

Utviklingen innen fagfeltet vurdering av voldsrisiko har akselerert de siste 10 -15 årene. Dette gjør at det for mange fagfolk er vanskelig å holde seg oppdatert i forhold til nye tilnærminger og utredningsredskap. Hovedfokuset i dette emnestudiet er brukerkvalifisering i forhold til det mest brukte risikovurderingsredskapet når det gjelder vold hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser, HCR-20. Dette redskapet tilhører den strukturerte kliniske tradisjonen og den tredje reviderte utgaven ble lansert på engelsk våren 2013. Den norske oversettelsen av HCR-20V3 vil foreligge våren 2014. HCR-20V3 er en avansert videreutvikling av tidligere versjoner og det medfører at en ikke har kompetanse til å bruke versjon 3 selv om en kan bruke den forrige versjonen. Derfor må en delta både i innføringsforelesninger og veiledet praktisk anvendelse før en er kvalifisert for klinisk bruk av redskapet.

Studiestart

Samlinger 20.-21. november 2017

Målgruppe
Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, samt barnevernspedagoger og andre med tilsvarende helsefaglig bakgrunn som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem.

Forkunnskaper/opptakskrav
Relevant bachelorgrad innen helse- og sosialfag. Søkere med realkompetanse kan vurderes, se link til opptakskrav for realkompteanse til viderutdanning- og masternivå: http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI514 


Formell kompetanse
Fullført og bestått eksamen gir 3 studiepoeng i Klinisk bruk av HCR-20V3

Læringsutbytte
Studiet skal gi studenten en oppdatert forståelse av og kompetanse i anvendelse av HCR-20V3. De utløste studiepoengene kan brukes som del av et emnebasert mastergradsstudium.

Arbeids- og undervisningsformer
Studiet blir organisert av Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde og gjennomføres i form av en todagers samling som blir arrangert ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus. Det vil bli gitt tilbud om å kunne følge studiet via videooverføring. Deltakere som skal følge samlingene på videokonferanse må selv sørge for å ordne grupper på mellom 3 og 6 studenter. Til sammen utgjør samlingene 14 forelesningstimer, inkludert introduksjon, gruppearbeid med veiledning og passeringstest. Den resterende studietiden må studenten selv organisere som selvstudium, individuelt og i grupper.
NB: Det blir ikke anledning til å følge studiet via videooverføring høsten 2017. Kurset kan kun gjennomføres ved oppmøte på Gaustad.


Eksamens- og vurderingsordninger
I løpet av samlingens siste dag skal alle deltakerne gjøre en risikovurdering med HCR-20V3 basert på et kasus.

Studiets oppbygging
Studiets har en modul fordelt på de syv trinnene i HCR-20V3:

  • Innhenting av relevant informasjon
  • Vurdering av tilstedeværelse av risikofaktorer
  • Vurdering av risikofaktorers relevans
  • Utarbeiding av risikoformulering
  • Utarbeiding av risikoscenarier
  • Utarbeiding av risikoreduserende tiltak
  • Konklusjon og anbefaling

 Informasjon om praktisk gjennomføring

For informasjon om praktisk gjennomføring, videooverføring, kursavgift etc se link til SIFER: http://sifer.no/hva_skjer/detalj/kurs-i-vivo-3-hcr-20-v3

Dette emnestudiet er et resultat av samarbeid mellom Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Øst og Helseregion Sør, Oslo Universitetssykehus og Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag.

Last ned pdf-versjon av studiehåndboka her.

Sist oppdatert: 17.10.2017 13:50:48
Dele innhold