Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Ledelse i helse- og sosialtjenesten

 
Studiet sikter mot å gi perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendig for å fylle ulike lederroller. Dette innebærer at studiet både skal bidra til utvidet forståelse for rammefaktorer på organisasjonsnivå, og økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner. Studiet skal skape økt forståelse for det endringspresset som helse- og sosialtjenesten står overfor, bl.a. gjennom sterkere krav til brukermedvirkning og vekst i antall private aktører. Helse- og sosialtjenesten er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Studiet skal kvalifisere til å gå inn i slike ledelsesutfordringer på en offensiv og løsningsorientert måte.

lihs

Å utvikle kompetansen innenfor områdene personalledelse, samarbeid og endring er bærebjelken i studiet. Endringskompetanse innebærer at ledere både er i stand til å initiere endringer i egen organisasjon, og til å lede omstillinger som følge av helse- og sosialpolitiske reformer og krav. Denne kompetansen kan ikke utvikles på et generelt grunnlag, men ut fra institusjonelle særtrekk ved tjenestene.

Målsettingen er å gi studentene en innføring i sentrale ledelsesbegreper og -metoder, som grunnlag for en problematiserende tilnærming til utfordringer i helse- og sosialtjenesten. Studiet skal bidra til både økt faglig innsikt og personlig trygghet.

En ønsker å kvalifisere ledere til:

  • å se sammenhenger mellom organisasjonsmessige forhold og egen lederrolle
  • å vurdere egen virksomhet, faglig og organisatorisk
  • å bidra aktivt til samarbeid på tvers av fag og organisasjoner
  • å gå aktivt inn i ulike lederroller, med særlig vekt på ledelse av endringsprosesser
  • å ivareta personalledelse på en måte som fremmer engasjement og effektivitet i egen organisasjon
  • å forvalte økonomiske og øvrige ressurser på en ansvarlig måte
  • å ta hensyn til relevant lovgivning i utøvelsen av saksbehandling og ledelse
Utdanningens mål er derfor å utvikle handlingsorienterte ledere som er kritisk reflekterende til egen rolle. Dette innebærer å vurdere og grunngi egen lederatferd. I dette ligger det et ønske om å utvikle ledere med en åpen og bevisst holdning til de muligheter og utfordringer som ledelse i helse- og sosialtjenesten kan innebære.

Målgruppe

Den primære målgruppen er ledere i den offentlig helse- og sosialtjenesten. Dette omfatter bl.a. avdelingsledere og virksomhetsledere, men også toppledere som mangler formell lederkompetanse. I tillegg er studiet beregnet på fagpersoner som ønsker å kvalifisere seg for lederstillinger.
Målgruppen inkluderer også personer som arbeider i frivillige organisasjoner eller i privat helse- og sosialtjeneste, tillitsvalgte og selvstendig næringsdrivende. I tillegg kan studiet være et ledd i kvalifisering for utrednings- og konsulentarbeid. Studiet egner seg også for helse- og sosialarbeidere som primært ønsker økt organisasjonsforståelse, som et ledd i egen kompetanseutvikling.
 

Opptakskrav

Minimum 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning. Søkere med ledererfaring fra helse- og sosialtjenesten vil bli prioritert.
 
Søknadsfrist er 15. april 2018  Send søknad NTNU i Ålesund.

Kontaktpersoner

HiVolda: Alf Jørgen Djupvik, 70 07 51 32 alfroger@hivolda.no
HiMolde: Turid Aarseth , 71 21 42 13 turid.aarseth@himolde.no
NTNUiÅlesund: Ralf Kirchhoff, 70 16 14 78, rk@ntnu.no
 

Videre studier/utenlandsopphold

Studiet er godkjent som en modul i masterstudiet samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Molde og i masterstudiet i meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda.
 
Sist oppdatert: 17.01.2018 09:10:09
Dele innhold