Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Master i helse- og sosialfag - deltid

For å kunne søke deg inn på påbygging til master i helse- og sosialfag må du ha fullført og bestått en av de fire videreutdanningene listet under:

 

Paabygging til master HS_loep.PNG 

 

Påbygging til master i helse- og sosialfag er en videre fordypning på et generelt og overordnet teoretisk nivå. Studiet er på til sammen 60 studiepoeng.

  

Påbygging til master er i utgangspunktet et deltidsstudium over to år. Dersom du har videreutdanning i psykisk helsearbeid eller psykososialt arbeid med barn og unge kan du velge å ta påbygging til master på fulltid over ett år. 

 

Innhold: 

  • Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode; fordypningsdel (7,5 stp). Dette vil være en videreføring og fordypning av tilsvarende emner i studieretningene. Her fokuseres ulike posisjoner innenfor vitenskapsteori, ulike forskningsdesign og metodetilnærminger, forskningsetikk og vitenskapelig publisering.
  • Perspektiver på kliniske hjelperelasjoner (15 stp). Her fokuseres ulike dimensjoner i relasjonen samt ulike modeller for å forstå sykdom og avvik, pasienten/ klienten/brukeren som sentral aktør i eget liv, omsorgsrelasjoner og den terapeutiske relasjonen.
  • Presentasjon av egen forskning og deltagelse i seminarer (7,5 stp). Emnet består av tre masteroppgaveseminarer hvor hver student presenterer status i eget prosjektarbeid.
  • Masteroppgaven (30 stp). Studentene sluttfører den andre delen av mastergradsstudiet gjennom å skrive masteroppgaven som skal være et individuelt og selvstendig arbeid.  

 

Forkunnskaper  
Alle videreutdanninger i helse- og sosialfag ved HiMolde, gjennomført etter 2006, er godkjent som opptaksgrunnlag til påbygging til master. Søkere som har eldre videreutdanninger, eller har en annen klinisk videreutdanning i helse- og sosialfag kan søke opptak til påbygging til master. Disse må i tillegg dokumentere tilstrekkelig kunnskaper i vitenskapsteori og forskningsmetode. 

Opptak til påbygging til master i helse- og sosialfag forutsetter et karakterkrav på gjennomsnitt C eller bedre, samt C eller bedre på fordypningsoppgaven fra videreutdanningen.  
 
Videre studiemuligheter  
Studiet kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudiet innen helse- og sosialfag ved HiMolde/HiVolda eller andre doktorgradsutdanninger. 

 

Sist oppdatert: 19.02.2018 11:59:02
Dele innhold