Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Master i helse- og sosialfag - deltid

Mastergrad i helse- og sosialfag – deltid, består av to deler:

Mastergrad del I: Består av fire ulike videreutdanninger, hver på 60 stp:

 1. Psykisk helsearbeid (Søknadskode 211 2046)
 2. Psykososialt arbeid med barn og unge (Søknadskode 211 2050)
 3. Miljøarbeid og tverrprofesjonalitet (Søknadskode 211 2053)
 4. Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten med valgfrie spesialiseringer i:
  • Demensomsorg (Søknadskode 211 2043)
  • Palliativ omsorg (Søknadskode 211 2044)
  • Omsorg ved komplekse somatiske sykdomstilstander (Søknadskode 211 2048)

Studiene kan gjennomføres som en egen selvstendig videreutdanning, eller inngå som første del i mastergraden i helse- og sosialfag.

Samlingsuker:

For studieåret 2016-2017 er følgende uker satt opp: 35, 42, 48 og 3, 10, 19.

Samlingsukene for studieåret 2017-2018 er ikke klarlagt ennå.

 

Mastergrad del II: Er en videre fordypning på et generelt og overordnet teoretisk nivå (60 stp).

Emnene er:

 1. Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode; fordypningsdel (7,5 stp). Dette vil være en videreføring og fordypning av tilsvarende emner i studieretningene. Her fokuseres ulike posisjoner innenfor vitenskapsteori, ulike forskningsdesign og metodetilnærminger, forskningsetikk og vitenskapelig publisering.
 2. Perspektiver på kliniske hjelperelasjoner (15 stp). Her fokuseres ulike dimensjoner i relasjonen samt ulike modeller for å forstå sykdom og avvik, pasienten/ klienten/brukeren som sentral aktør i eget liv, omsorgsrelasjoner og den terapeutiske relasjonen.
 3. Presentasjon av egen forskning og deltagelse i seminarer (7,5 stp). Emnet består av tre masteroppgaveseminarer hvor hver student presenterer status i eget prosjektarbeid.
 4. Masteroppgaven (30 stp). Studentene sluttfører den andre delen av mastergradsstudiet gjennom å skrive masteroppgaven som skal være et individuelt og selvstendig arbeid. 
   

Avdeling for helse- og sosialfag har sju forskningsgrupper som studentene kan knytte seg til        
(se - http://www.himolde.no/forskning/grupper/Sider/side.aspx )

Forkunnskaper
Alle videreutdanninger i helse- og sosialfag ved HiMolde, gjennomført etter 2006, er godkjent som mastergrad del I. Søkere som har eldre videreutdanninger, eller har en annen klinisk videreutdanning i helse- og sosialfag kan søke opptak til mastergradens del II. Disse må dokumentere tilstrekkelig kunnskaper i vitenskapsteori og forskningsmetode.  Forkurs i vitenskapsteori og metode våren 2016

Opptak til mastergradsstudiets del II forutsetter et karakterkrav på gjennomsnitt C eller bedre, samt C eller bedre på fordypningsoppgaven. 

Videre studiemuligheter
Studiet kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudiet innen helse- og sosialfag ved HiMolde/HiVolda eller andre doktorgradsutdanninger.


Mastergrad del II (Søknadskode: 2112070)


Samlingsuker
For studieåret 2016-2017 er følgende uker satt opp: 36,43, 49 og 4, 11 og 22.
Samlingsuker for studieåret 2017-2018 er ikke klarlagt ennå.

Sist oppdatert: 13.03.2017 12:44:33
Dele innhold