Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Master i helse- og sosialfag - heltid

Av: Straumsheim Jens Petter | Publisert: 08.03.2016 09:48:31

Studiets organisering 

Heltidstilbudet på Mastergrad i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper består av to deler. Første del av masterprogrammet er en valgfri spesialisering, hvor du kan velge mellom psykisk helsearbeid eller psykososialt arbeid med barn og unge. Siste del av programmet består av generelle obligatoriske emner, som gir fordypning i teori knyttet til kliniske hjelperelasjoner og metode. 

 

 

Valgfri spesialisering (60sp): 

 

Obligatoriske emner (60sp): 
 

  • Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode; fordypningsdel (7,5 stp). Dette vil være en videreføring og fordypning av tilsvarende emner i studieretningene. Her fokuseres ulike posisjoner innenfor vitenskapsteori, ulike forskningsdesign og metodetilnærminger, forskningsetikk og vitenskapelig publisering.
  • Perspektiver på kliniske hjelperelasjoner (15 stp). Her fokuseres ulike dimensjoner i relasjonen samt ulike modeller for å forstå sykdom og avvik, pasienten/ klienten/brukeren som sentral aktør i eget liv, omsorgsrelasjoner og den terapeutiske relasjonen.
  • Presentasjon av egen forskning og deltagelse i seminarer (7,5 stp). Emnet består av tre masteroppgaveseminarer hvor hver student presenterer status i eget prosjektarbeid.
  • Masteroppgaven (30 stp). Studentene sluttfører den andre delen av mastergradsstudiet gjennom å skrive masteroppgaven som skal være et individuelt og selvstendig arbeid.  

 

Spesialiseringsretningene følger samme studieplan som videreutdanningen med samme navn. Dersom du allerede har en av disse videreutdanningene kan du søke om påbygging til master i helse- og sosialfag.

 

Forkunnskaper  
Gradsstudiet forutsetter relevant bachelorgrad i helse - og sosialfag, med karaktersnitt C eller bedre. 

De to ulike spesialiseringene har ulike krav til omfang av relevant yrkeserfaring. Ved å velge psykisk helsearbeid som spesialisering kreves ett års relevant yrkeserfaring. Velger du psykososialt arbeid med barn og unge som spesialisering er det ingen krav til relevant yrkeserfaring, men du må da dokumentere at du har en relevant stilling i minst 50 prosent omfang.  

 
Videre studiemuligheter  
Studiet kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudiet innen helse- og sosialfag ved HiMolde/HiVolda eller andre doktorgradsutdanninger. 

Sist oppdatert: 05.03.2018 15:14:45
Dele innhold