Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Master i helse- og sosialfag - heltid

Av: Straumsheim Jens Petter | Publisert: 08.03.2016 09:48:31

Studiets organisering

Heltidstilbudet på Mastergrad i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper er nytt fra høsten 2016, og består av to deler:

Master del I: To ulike videreutdanninger, hver på 60 stp

  1. Psykisk helsearbeid (Søknadskode 211 2046)
  2. Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten med valgfrie spesialiseringer i:

a. Demensomsorg (Søknadskode 211 2043)
b. Palliativ omsorg (Søknadskode 211 2044)
c. Omsorg ved komplekse somatiske sykdomstilstander (Søknadskode 211 2048)

Master del II: Obligatoriske emner (60 stp)

  1. MHS 701 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode; fordypningsdel (15 stp). Dette vil være en videreføring og fordypning av tilsvarende emner i studieretningene. Her fokuseres ulike posisjoner innenfor vitenskapsteori, ulike forskningsdesign og metodetilnærminger, forskningsetikk og vitenskapelig publisering.
  2. MHS 702 Perspektiver på kliniske hjelperelasjoner (15 stp). Her fokuseres ulike dimensjoner i relasjonen samt ulike modeller for å forstå sykdom og avvik, pasienten/ klienten/brukeren som sentral aktør i eget liv, omsorgsrelasjoner og den terapeutiske relasjonen.
  3. MHS 704 Presentasjon av egen forskning (30 stp). Studentene sluttfører den andre delen av mastergradsstudiet gjennom å skrive masteroppgaven som skal være et individuelt og selvstendig arbeid.

Samlingsuker:

Heltidstilbudet i mastergraden går over 2 år, og gjennomføres ved at master del I og del II gjennomføres med vekselvise samlinger i høst- og vårsemesteret 2016 - 2018. Teoriuker høst/vår 2016-2017 er som følger:

Høst:2016Uke 35/36Uke 42/43Uke 48/49
Vår:2017Uke 3/4Uke 10/11Uke 19/22

Teoriuker for høst/vår 2017/2018 er ikke klarlagt ennå.

Forkunnskaper

Psykisk helsearbeid forutsetter relevant bachelorgrad i helse - og sosialfag, med karaktersnitt C eller bedre og minst ett års relevant yrkeserfaring. 

Avansert klinisk sykepleie forutsetter bachelorgrad i sykepleie, med karaktersnitt C eller bedre. Det er krav om to års praksis ved spesialiseringen Omsorg ved komplekse somatiske sykdomstilstander. Demensomsorg og palliativ omsorg har ikke praksiskrav.

Videre studiemuligheter

Studiet kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudiet innen helse- og sosialfag ved HiMolde/HiVolda eller andre dorktorgradsutdanninger.

 

Sist oppdatert: 13.03.2017 12:45:34
Dele innhold