Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Master i helse- og sosialfag - heltid

Av: Straumsheim Jens Petter | Publisert: 08.03.2016 09:48:31

Studiets organisering

Heltidstilbudet på Mastergrad i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper består av to deler:

Master del I: To ulike videreutdanninger, hver på 60 stp

  1. Psykisk helsearbeid (Søknadskode 211 2045)
  2. Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjeneste (Søknadskode 211 2059)

Master del II: Obligatoriske emner (60 stp)

  1. Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode; fordypningsdel (7,5 stp). Dette vil være en videreføring og fordypning av tilsvarende emner i studieretningene. Her fokuseres ulike posisjoner innenfor vitenskapsteori, ulike forskningsdesign og metodetilnærminger, forskningsetikk og vitenskapelig publisering.
  2. Perspektiver på kliniske hjelperelasjoner (15 stp). Her fokuseres ulike dimensjoner i relasjonen samt ulike modeller for å forstå sykdom og avvik, pasienten/ klienten/brukeren som sentral aktør i eget liv, omsorgsrelasjoner og den terapeutiske relasjonen.
  3. Presentasjon av egen forskning og deltagelse i seminarer (7,5 stp). Emnet består av tre masteroppgaveseminarer hvor hver student presenterer status i eget prosjektarbeid.
  4. Masteroppgaven (30 stp). Studentene sluttfører den andre delen av mastergradsstudiet gjennom å skrive masteroppgaven som skal være et individuelt og selvstendig arbeid. 

Forkunnskaper

Psykisk helsearbeid forutsetter relevant bachelorgrad i helse - og sosialfag, med karaktersnitt C eller bedre og minst ett års relevant yrkeserfaring. 

Avansert klinisk sykepleie forutsetter bachelorgrad i sykepleie, med karaktersnitt C eller bedre. Det er krav om to års praksis ved spesialiseringen Omsorg ved komplekse somatiske sykdomstilstander. Demensomsorg og palliativ omsorg har ikke praksiskrav.

Videre studiemuligheter

Studiet kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudiet innen helse- og sosialfag ved HiMolde/HiVolda eller andre dorktorgradsutdanninger.

 

Sist oppdatert: 11.12.2017 12:32:57
Dele innhold