Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Studier

Master i økonomi og administrasjon - Siviløkonom

Næringslivet og offentlig forvaltning etterspør stadig mer kompetent arbeidskraft. Masterstudiet er rettet inn mot de som ønsker en lederutdanning, og inneholder viktige fag i skjæringspunktet økonomi og ledelse. Studiet skal gi kandidatene innsikt og faglig kompetanse som kan gi næringslivet en god, faglig, konkurransedyktig og bærekraftig utvikling.

Hvorfor Høgskolen i Molde? 

Høgskolen i Molde tilbyr et masterstudium med solid, forskningsbasert, faglig forankring som gir kandidatene kompetanse til både å forstå og samtidig utvikle et næringsliv som blir stadig mer internasjonalisert. Kjennskap og innsikt til våre regionale råvarer og verdifulle nasjonale ressurser vil bli innlemmet i våre utdanningsprogram. Internasjonale og egne faglige tilbud til studentene sikrer våre kandidater solid ballast både nasjonalt som internasjonalt. Høgskolen har også moderne studiefasiliteter, og by og omland byr på et rikt kulturliv og flotte rekreasjonsmuligheter.

Utdanningen har tre formål

For det første skal den utvikle høy faglig innsikt og øke kandidatene sine teoretiske og metodiske kvalifikasjoner. For det andre skal studiet sette kandidatene i stand til selvstendig å anvende videregående kunnskap fra økonomisk teori og metode. Endelig skal utdanningen kvalifisere kandidatene til å gjennomføre og være deltaker i vitenskapelig arbeid.

Studiets hovedprofil er bygd opp slik:

 ​
Hovedprofil: Økonomisk analyse (ØA)

 
Vitenskapsteori og metode ​ ​

  


     ​Støtteprofil/     
  Valgfag ​ ​


​Bedriftsøkonomi

 

​ Samfunnsøkonomi


​Finansiell økonomi

 
Økonomisk styring

 

Jobbmuligheter

Nyutdannede kandidater fra masterstudiet i økonomi og administrasjon er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Næringslivet tilbyr topplederstillinger (f.eks. i finansinstitusjoner og konsulentselskaper) og rådgivende stillinger i offentlig sektor (f.eks. departementer og kommuner). Nyutdannede i masterprogrammet vil tilegne seg analytiske ferdigheter på et meget høyt faglig nivå. Potensielle fremtidige arbeidsgivere inkluderer derfor norske så vel som internasjonale organisasjoner.

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Molde tilbys i utgangspunktet på norsk (både forelesninger og skriftlige arbeider). Det er imidlertid åpnet for deltakelse av internasjonale studenter fra andre masterprogram ved høgskolen. Noen fag kan derfor bli undervist på engelsk. I tillegg vil eventuelle fagtilbud ved bruk av utenlandske fagpersoner, som hovedregel foregå på engelsk.

Siviløkonomtittel

Med en bachelorgrad i økonomi- og administrasjon vil dette masterstudiet gi rett til tittelen siviløkonom. 


"Jeg har en bachelor i øk.adm. fra Handelshøyskolen i Trondheim fra før. Med master i øk.adm. og spesialisering i økonomisk analyse håper jeg å få den faglige tyngden jeg trenger i  arbeidslivet."

Haakon Egeland
Student, Master i øk.adm.
Trondheim

 Kontakt oss

Opptakskontoret

Opptak@himolde.no, 71 21 42 00

 
Faglig kontaktperson

Førsteamanuensis Knut Peder Heen, studieleder Knut.P.Heen@himolde.no , 71195814

 

 

Sist oppdatert: 26.02.2018 15:33:33
Dele innhold