Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Master of Science in Logistics

Studiet undervises i sin helhet på engelsk, og studenter som besvarer alle eksamener og skriver sin hovedoppgave på engelsk vil få graden Master of Science in Logistics. Velger man å skrive masteroppgaven på norsk vil man få tildelt graden Master i Logistikk. Relevante emner fra andre studieprogram kan etter søknad inngå i Master of Science - graden, selv om de er gjennomført på norsk.

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk er den ledende utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr utdanning innenfor logistikk og Supply Chain Management (SCM) på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Logistikk og SCM dreier seg om organiseringen og flyt av produkter, tjenester og informasjon fra råvarer til sluttbruker og bygger derfor på et spekter av fagdisipliner slik som økonomi, informasjons- og kommunikasjonsteori, administrasjon og ledelse og benytter seg av kvantitative teknikker baser på matematikk, operasjonsanalyse, økonometri og statistikk.

HiMolde tilbyr et 2-årig internasjonalt MSc program i logistikk for både norske og internasjonale studenter. De internasjonale studentene må vanligvis finansiere oppholdet selv med en sum tilsvarende det en norsk student får fra Statens Lånekasse for hvert akademiske år.
 

Det er tre spesialiseringsretninger innenfor dette masterprogrammet.

  1. Operations Management (OM): Denne varianten legger vekt på planlegging av produksjon, transport, lagerstyring og distribusjon. Denne varianten bruker mye kvantitative metoder.
  2. Supply Chain Management (SCM): Denne varianten vektlegger kunnskap om og forståelse for strategiske prosesser og beslutninger i et firma knyttet til logistikk og SCM. Inter-organisatoriske temaer som innkjøp og koordinering av og konflikter i verdikjeder blir vektlagt.
  3. Logistics Analytics (LA)Ny høsten 2017 - er en variant utviklet for studenter som er interessert i kvantitative metoder for analyse, planlegging og ledelse av aktiviteteter tilknyttet innkjøp, produksjon, lager og distribusjon innen bedriftene eller mellom bedrifter. Områder som "Big Data", visuell analyse og robotisering vil bli dekt.

Siviløkonomtittel

Med en bachelorgrad i økonomi- og administrasjon kan dette masterstudiet gi rett til tittelen siviløkonom forutsatt at riktig fagkombinasjon velges

Videre studier

Etter gjennomført masterstudium i logistikk vil ferdige kandidater kunne søke om å få starte på et 3-årig doktorgradsprogram ved HiMolde, eventuelt ved andre relevante doktorgradsprogram i inn- eller utland.
 

Søknadsfrister

  • 1. februar 2018: For søkere med internasjonal utdanning som søker direkte fra utlandet og søkere som har midlertidig oppholdstillatelse i Norge.
  • 15. april 2018: Søkere som er norske statsborgere og søkere som har permanent oppholdstillatelse i Norge.

 Kontakt oss

Opptakskontoret

Opptak@himolde.no+47 71 21 42 00

Faglig kontaktperson

Førsteamanuensis Berit Irene Helgheim 

 

Sist oppdatert: 01.03.2018 11:32:40
Dele innhold