Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Studier

Master of Science in Petroleum Logistics

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er den ledende utdannings- og forskningsinstitusjonen i Norge innen Logistikk og Supply Chain Management (SCM) med bachelor, master og doktorgradsutdannning innen fagområdet. HiMolde tilbyr en toårig internasjonal mastergrad innen Petroleumlogistikk, åpent for både norske og internasjonale studenter.

Logistikk omhandler organiseringen og flyt av varer, tjenester og informasjon fra råvarer til sluttbrukeren. For et stort antall industri- og forretningsselskaper, vil høy kvalitet innen logistikkoperasjonene være nøkkelen til økt konkurransekraft og framtidig suksess. Olje- og gasselskaper er ikke noe unntak fra dette.

Studiets innhold

Masterprogrammet i petroleumslogistikk skiller seg fra vårt vanlige masterprogram i logistikk ved at det har flere emner knyttet til olje- og gassindustrien. Programmet tar sikte på å gi en grundig analyse og forståelse av problemer, utfordringer og løsninger knyttet til alle deler av forsyningskjedene innen olje- og gassindustrien på land så vel som offshore, herunder leting, innkjøp, produksjonsplanlegging, lagerstyring og nedstrøms distribusjonsplanlegging.
 
Sammen med kunnskap om et bredt spekter av logistikkemner, vil programmet også gi en forståelse av energisituasjonen i verden og sammenligne eksisterende fornybare energikilder, med  ikke-fornybare kilder, både i form av kostnader, kvaliteter og tilgjengelighet.
 

Forkunnskaper

Studiet krever en godkjent bachelorgrad i logistikk,  informatikk, økonomiske og administrative fag eller ingeniørfag, som f.eks. petroleumsingeniør.
 

Studiets organisering

Studiet er organsiert som et heltidsstudium over 2 år, og studiet kan tas som et fullverdig studieløp med vitnemål fra Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. Studenter ved Høgskolen i Molde vil skrive sin masteroppgave i det fjerde semesteret enten i Molde eller Moskva.
 
Studiet er i tillegg tilbudt som dobbelgrad,  i samarbeid med det viktigste olje- og gassuniversitet i Russland, Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Moskva (http://www.gubkin.ru/eng). Studenter som deltar på dobbelgradsstudiet må tas opp som student og ha studieopphold på begge institusjonene. Undervisningen i første og tredje semester vil foregå i Molde, og det andre semesteret i Moskva.  
 

Studieavgift

For studenter som følger et studieløp  med kun HiMolde som studiested, kreves ingen avgift utover ordinære semesteravgift. For studenter som ønsker en dobbelgrad med HiMolde og Gubkin vil det bli en studieavgift ved Gubkin Russian State University. Størrelsen på denne vil bli avklart senere.
 

Søknadsfrister

  • 1. februar: For søkere med internasjonal utdanning som søker direkte fra utlandet og søkere som har midlertidig oppholdstillatelse i Norge.
  • 15. april:  Søkere som er norske statsborgere og søkere som har permanent oppholdstillatelse i Norge.

 

THE DUAL DEGREE IS A PURE BONUS

"The BSc in Petroleum Logistics was very interesting, and triggered a desire to explore this field further. Now I solve challenging problems together with other passionate students, and this gives me a much deeper understanding of logistics. I really look forward to experience the cultural differences and the educational system in Russia, as this fulfills my long lasting dream of studying abroad. The dual degree is a pure bonus!"

Odin Dahlen
Student
MSc in Petroleum Logistics

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 01.03.2018 11:34:43
Dele innhold