Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Studier

Årsstudium i offentlige anskaffelser

Neste opptak høst 2019!

Høgskolen i Molde, Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Tekniske- og Naturfaglige Universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen, har i samarbeid med en lang rekke offentlige innkjøpsenheter og organisasjoner etablert et årsstudie (deltid) i offentlige anskaffelser.

Studiet er første ledd i samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og forvaltningen om å opprette et Anskaffelsesakademi (Senter for Anskaffelsesutdanning og Forskning) og herunder bidra til et helhetlig kompetanseløft innen offentlige anskaffelser, inkludert koordinerte bachelor- og mastergradsstudier og forskningsvirksomhet.

Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig arbeidssituasjon.

Studiet er skreddersydd for innkjøpere i offentlig sektor og undervisningen gjennomføres av lærekrefter fra alle de samarbeidende institusjonene.

 

Innledning

Årsstudiet i offentlige anskaffelser er spesielt rettet mot de som deltar i eller leder anskaffelsesprosesser i offentlig sektor.

Studentene skal settes i stand til å foreta bedre og mer effektive anskaffelser for sin arbeidsgiver. Dette skjer gjennom at studentene deltar i undervisning og veiledning samtidig som de jobber med reelle anskaffelsesprosesser på sitt arbeidssted.

 

Målgruppe

Studiet er tilrettelagt for deg som jevnlig eller sporadisk deltar i offentlige anbudskonkurranser - og for deg som foretar innkjøp for en offentlig oppdragsgiver. Utdanningen passer godt for deg som allerede har kjennskap til innkjøperrollen og til regelverket, med mange praktiske og nyttige tips, men er også egnet som en grunnutdanning for studenter som er nye til innkjøperrollen og til regelverket.

 

Forkunnskaper/opptakskrav

Opptak til studiet krever generell studiekompetanse. Søkere som har erfaring innen anskaffelser, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

 

Mål for studiet

Gjennom studiet vil kandidatene få en solid faglig plattform for å kunne gjennomføre anskaffelsesprosesser selvstendig og som del av en prosjektorganisasjon. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til selvstendig gjennomføring av anbudskonkurranser og de andre sentrale konkurranseformene.

Hovedmålet er å bidra til at de som arbeider med anskaffelser kan få et solid felles kompetansefundament og oppnå en dypere forståelse av mulighetene og begrensningene ved å foreta innkjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider i offentlig sektor.

 

Organisering av studiet

Første del av studiet gir sertifisering som offentlig innkjøper – 30 studiepoeng – og andre del av studiet vil i tillegg gi diplom for fullført årsstudium, totalt 60 studiepoeng. Studiet er samlingsbasert med blant annet samlinger i Bergen, Trondheim, Oslo og Molde

Det er lagt opp til 2 samlinger pr semester med varighet tre dager. Deler av samlingene kan bli erstattet med fjernundervisning (nettbasert). I tillegg er det lagt opp til forberedelse og arbeidskrav både før og mellom samlingene.

 

Studieavgift

Studiet vil være et betalstudie. Studieavgiften er kr. 25.000 pr semester. Studieavgiften vil bli fakturert den enkelte kursdeltaker.

 Studenter uttaler seg

 

offentligeanskaffelser.gif

 

NHO vil ha anskaffelsesakademi

Les mer i Kommunal Rapport

Fra NHO-konferansen om offentlige anskaffelser 11.5.16:

Flaggskip for kompetanseløft er underveis

 Kontakt

 Samlingsdager

​Diplom

Sertifisering

Høst  2018 

I kontrakt

Høst  2017 
Grunnprinsipper og Forarbeidsfasen

5. Samling Kull 1
Dato og sted kommer.
 
6. Samling Kull 1
Dato og sted kommer.
1. Samling Kull 2
Bergen 26., 27. og 28. september, UiB og NHH
 
2. Samling Kull 2
Trondheim 29. og 30. november og 1. desember, NTNU

​Vår 2019-

Fordypning

​Vår 2018- Konkurransefasen

7. Samling
Dato og sted kommer.


8. Samling 
Dato og sted kommer.

​3. Samling  
Oslo, 6., 7. og 8. februar


4. Samling 
Molde, 24.,25. og 26. april, HiMolde.

Med forbehold om endringer
Sist oppdatert: 27.10.2017 12:40:36
Dele innhold