Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Studier

Videreutdanning i praksisveiledning

 

Studiet skal gi en grunnleggende innføring i veilednings- og vurderingsteori. Temaene vil bli relatert til sykepleier- og vernepleierutdanningens ulike praksisområder. Deltakerne vil gjennom arbeidskrav og praktiske øvelser få mulighet til å opparbeide mer trygghet i sin veiledning og vurdering av høgskolens studenter.

 

Målgruppe

Studiet er et tilbud til de som fungerer som veileder, eller har gjort avtale om å være veileder i praksisstudier for studenter ved Høgskolen i Molde. 

Forventet læringsutbytte

Etter fullført praksisveilederutdanning har praksisveiledere følgende sluttkompetanse:

Kunnskap
Praksisveileder har:

 • kunnskap om sentrale begreper, teorier og tradisjoner innen veiledning
 • inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner
 • inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
 • kunnskap om læring og læringsprosesser
 • kunnskap om hvordan indentifisere og veilede svake studenter og formelle retningslinjer ved fare for ikke bestått praksis

Ferdigheter
Praksisveileder kan:

 • planlegge og gjennomføre veiledning på individ og gruppenivå
 • planlegge og gjennomføre vurderingssamtaler og utfordrende samtaler, samt bidra til vurdering av skikkethet
 • anvende ulike veiledningsmodeller og –metoder
 • analysere og kritisk reflektere over pedagogisk veiledning
 • tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbytte
 • beskrivelser og arbeidskrav og tilpasset studentens læreforutsetninger

Generell kompetanse
Praksisveileder kan:

 • analysere egen veilederrolle i veiledning av studenter og til fagfeltet det veiledes innenfor
 • reflektere over egen væremåte og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis
 • analysere utfordringer og etiske dilemmaer og drøfte valg av handlingsalternativer

Organisering – arbeidskrav - eksamen 

Studiet består av tre samlinger og går over ett år. Samlingene er på henholdsvis tre, to og to dager. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre arbeidskrav. Studiet avsluttes med en hjemmeeksamen.
 
Studiesamlinger 2018 (alle i Molde):
Samling 1: 11. 12. og 15. januar
Samling 2: 19. og 20. mars
Samling 3: 10. og 11. september
 
Studiesamlinger 2019 (alle i Molde):
Samling 1: 10., 11. og 14 januar 2019
Samling 2: 18. og 19. mars 2019
Samling 3: 9. og 10. september 2019
 

Karakterutskrift

Når arbeidskravene er godkjent og avsluttende eksamen bestått, utsteder høgskolen karakterutskrift.
 

Studieutgifter

Studietilbudet er gratis. Det må betales lovbestemt semesteravgift (for tiden kr 745,- pr semester) I tillegg må deltakerne dekke utgifter til pensumlitteratur mv.
 

Stipendordning

Arbeidsgiver kan på visse vilkår, søke høgskolen om stipend på inntill kr 15.000/student.
 1. Studenter som blir tatt opp på videreutdanningen våren 2019 kan innvilges et stipend på inntil kr. 15.000 pr. student, finansiert av høgskolens budsjettpost “praksisveiledningsmidler”. Stipendordningen er begrenset til maksimalt 30 studenter.
 2. Stipendet utbetales til studentens arbeidsgiver etter at det er inngått en avtale med høgskolen, der arbeidsgiver godkjenner de vilkår som er skissert nedenfor (punkt 4).
 3. Høgskolen forplikter seg til å gjennomføre studietilbudet i samsvar med godkjent studieplan. Dette innebærer tre teorisamlinger (3 + 2 + 2 dager) i Molde i løpet av studietiden og tilrettelegging for at studentene får nødvendig oppfølging i forbindelse med arbeidskravene. Studietilbudet er gratis, men studentene må betale lovbestemt semesteravgift og kjøpe nødvendig pensumlitteratur. 
 4. Arbeidsgiver forplikter seg til å benytte stipendet slik at studenten
  • får permisjon med lønn for å delta på teorisamlingene
  • får permisjon med lønn i minst fire studiedager i løpet av studietiden (en fridag til hver av de to første arbeidskravene og to fridager knyttet til hjemmeeksamen)
  • får dekket utgiftene til semesteravgift på totalt pt. kr 745 ,-
  • får dekket utgiftene til pensumlitteratur
 5. Studenten forplikter seg til å delta på teorisamlingene i Molde samt til å levere inn arbeidskravene og hjemmeeksamen innenfor fastsatt innleveringsfrist.

 

 Kontaktperson

Førstelektor Kari Westad Hauge

kari.j.hauge@himolde.no

712 14 033

Sist oppdatert: 09.10.2018 15:48:34
Dele innhold