Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Psykisk helsearbeid

Forkunnskaper

Bachelor i helse- eller sosialfag og minst ett års relevant yrkespraksis etter endt utdanning.
Søkere med 2-årig helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner eller med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering.

Les egne opptaksbestemmelser for studiet.

Jobbmuligheter

Videreutdanningen kvalifiserer for arbeid innen både kommune- og spesialisthelsetjenesten.
 

Studiets faglige innhold

Studiet er organisert som et deltidsstudium som løper over to år (fire semestre). Studiet er inndelt i en basisdel (30 studiepoeng) og en fordypningsdel i psykososialt arbeid (30 studiepoeng). Studiet har til sammen 11 ukesamlinger over fire semestre. Det gjennomføres tre ukesamlinger per semester med unntak av tredje semester som har to ukesamlinger. I tredje semester gjennomfører studentene syv ukers klinisk praksis eller klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass. Studentene vil bli organisert i faste refleksjonsgrupper som møtes fem ganger hvert semester.
 
Hele studieplanen kan lastes ned her:  icpdfStudieplan VIPH 2016-2018.pdf
 
Samlingsuker:

Høst 2016: uke 35, 42 og 48

Vår 2017: uke 3,10 og 19

 

Videre studier/utenlandsopphold

Videreutdanning i psykisk helsearbeid kan gjennomføres som en selvstendige videreutdanning eller inngå som første del av mastergradsstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde. Studiet kan også kvalifisere for innpass ved mastergradsstudier ved andre høgskoler og universiteter. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr mastergradsstudiet. Opptak til andre del av mastergradstudiets i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde forutsetter karakter på gjennomsnitt C eller bedre, samt minst karakter på minst C på fordypningsoppgaven.

 

Sist oppdatert: 13.03.2017 12:41:06
Dele innhold