Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Psykisk helsearbeid

Forkunnskaper

Bachelor i helse- eller sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie) og minst ett års relevant yrkespraksis etter endt utdanning.
Søkere med 2-årig helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner eller med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering.
Studenter ved videreutdanning må levere politiattest ved oppstart jamfør Forskrift om opptak til høgre utdanning kap. 6.
 

Les egne opptaksbestemmelser for studiet.

Jobbmuligheter

Videreutdanningen kvalifiserer for arbeid innen både kommune- og spesialisthelsetjenesten.
 

Studiets faglige innhold

Studiet består av seks delemner der utvikling av relasjonskompetanse står sentralt:
  • Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode relatert til psykisk helsearbeid
  • Psykisk helsearbeid: organisering, koordinering og tverrprofesjonelt samarbeid
  • Analytisk og systematisk bruk av kommunikasjon og samspillskompetanse, basisdel og fordypningsdel
  • Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver, basisdel og fordypningsdel

Organisering av studiet

Studiet er organisert som et deltidsstudium over 2 år. Studiet har 11 ukesamlinger fordelt over fire semestre. I tillegg møtes studentene og veileder i refleksjonsgrupper fem ganger hvert semester. Fokus i gruppene er utvikling og utøvelse av psykoterapeutisk kompetanse gjennom felles refleksjon med utgangspunkt i kliniske samspill. I tredje semester gjennomfører studentene syv ukers klinisk praksis.
 
Høsten 2018 vil det være samlinger i uke 35, 40 og 48.
 
Hele studieplanen kan lastes ned her:icpdfStudieplan VIPH 2018-2020.pdf
 

Videre studier

Videreutdanning i psykisk helsearbeid kan gjennomføres som en selvstendige videreutdanning eller inngå som første del av mastergradsstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde.

Deltid: Videreutdanning i psykisk helsearbeid, master del 1 (60 studiepoeng) over 2 år. En kan etter fullført videreutdanning søke innpass i master del 2 (60 studiepoeng).

Heltid: Videreutdanning i psykisk helsearbeid master del 1 (60 studiepoeng) og samtidig master del 2 (60 studiepoeng) over 2 år.

For informasjon om master del 2, se Høgskolen i Moldes hjemmeside http://www.himolde.no/Studier/Masterihelseogsosialfag/Sider/side.aspx  

Opptak til andre del av mastergradstudiets i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde forutsetter karakter på gjennomsnitt C eller bedre, samt minst karakter på minst C på fordypningsoppgaven.

Studiet kan også kvalifisere for innpass ved mastergradsstudier ved andre høgskoler og universiteter. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr mastergradsstudiet

  Kontaktperson for studiet

 Mulig å søke tilskudd

​Gjennom tilskuddsordningen kan kommuner søke tilskudd til dekning av lønnskostnader for ansatte som gjennomfører videreutdanninger.

Se info på Helsedirektoratet sine sider:
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd

Sist oppdatert: 31.05.2018 12:26:40
Dele innhold