Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Psykososialt arbeid med barn og unge

Utdanningen har som mål å utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov, bedre samarbeid og koordinering av tjenestene for barn og unge samt fokusere på barn og ungdoms mestring i og av dagliglivet.

Studiet er tverrfaglig og tverretatlig. Det er lagt vekt på å rekruttere studenter som kan avspeile hele det spektret av yrkesgrupper mv. som møter barn og unge i sin hverdag. Eksempler: Ansatte i skole, barnehage, helse- og sosialtjenester, barnevernet, politietat og kultur- og fritidstilbud.

Forkunnskaper

Det kreves bachelorgrad eller tilsvarende i relevant fagområde (allmenn-/førskolelærer, helse- og/eller sosialfag, medisin, psykologi, politiarbeid osv.). Søkere med annen utdanning på tilsvarende nivå kan bli tatt opp etter særskilt vurdering. Det kan søkes opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det er krav om at søkere kan dokumentere at nåværende stilling er knyttet til barne- og ungdomsarbeid med minimum 50%.   
 

Studiets organisering

Studiet er bygd opp på grunnlag av en egen kravspesifikasjon som Helsedirektoratet har
utarbeidet.

Studiet er organisert som et samlings- og nettbasert studium over 2 år deltid, med 10 samlingsdager pr semester i Molde. I tillegg kommer tre timer arbeid i veiledningsgrupper. Høsten 2018 vil samlingsdatoene være i løpet av ukene 36, 42 og 48. Våren 2019 vil samlingene være i ukene 3, 10 og 19.​

 
Dato for samlingene blir 4.-7. september, 16.-18. oktober og 27.-29. november.
 

Videre studier/utenlandsopphold

Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge kan gjennomføres som egen, selvstendige utdanning eller inngå som første del av mastergradsstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde.
 
Opptak til andre del av mastergradstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde forutsetter et karakterkrav på gjennomsnitt C eller bedre. 
 
Studiet kan også kvalifisere for innpass ved andre mastergradsstudier ved andre høgskoler og universiteter. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr mastergradsstudiet.

 

Mulig å søke tilskudd

Gjennom tilskuddsordningen kan kommuner/ bydeler søke tilskudd til dekning av lønnskostnader for ansatte med fullført høgskoleutdanning som gjennomfører tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.

Se info på Fylkesmannen i Møre og Romsdals nettsider: https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal 

Under forutsetning av tilskudd fra Helsedirektoratet og tilstrekkelig antall studenter starter vi opp et nytt ​​kull høsten 2018.​

Sist oppdatert: 21.08.2018 11:14:17
Dele innhold