Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Bachelor i sykepleie, deltid

Av: Straumsheim Jens Petter | Publisert: 17.08.2012 13:46:57

Desentralisert deltids sykepleierutdanning

Deltidsstudiet tilrettelegges som et desentralisert studium og gjennomføres på Molde Campus og lokalt på Sunndalsøra. Plan for gjennomføring av studieåret foreligger ved studiestart.
Deltidsstudiet er organisert med færre uker teoriundervisning enn heltidsstudiet, og det er derfor en større grad av arbeid i studentgrupper og selvstudium. Det er bruk av digitale arbeidsformer gjennom hele studiet. Fronter brukes som læringsplattform, informasjonskanal, diskusjonsforum og for innlevering av prøver og arbeidskrav. I tillegg benyttes andre relevante elektroniske verktøy som for eksempel videooverført undervisning og veiledning. Dette medfører en større fleksibilitet slik at det er enklere å tilpasse studiet til den enkeltes hverdag. Det er 50 uker pasientrettet kliniske studier i løpet studiet. I praksis og på samlingene studerer du på fulltid

Jobbmuligheter

Bachelorgraden i sykepleie gir deg grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier.
Sykepleiere jobber med barn, unge, voksne og eldre innen alle felt av helsetjenesten: Sykehjem, hjemmesykepleie, psykisk helsearbeid, helsefremmede og forebyggende helsearbeid, bedriftshelsetjeneste, sykehus, ambulansetjeneste, offshore og i internasjonale hjelpeorganisasjoner. Fremtidens sykepleiere har en sentral rolle i samhandling med ulike helseprofesjoner og sektorer i helsetjenesten.
 

Studiets faglige innhold

Sykepleierutdanningen er sammensatt av teori- og praksisstudier. Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, litteraturstudier og praksisstudier. Utdanningen har fokus på forskningsbasert og praksisnær undervisning. Teoristudiene omfatter sykepleiefaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner som sykepleieteori, hygiene, sykdomslære, psykologi, sosiologi og helsejuss er noen av undervisningstemaene. Praksis i kommunehelsetjenesten gjennomføres primært i studentens hjemkommune, mens praksis i spesialisthelsetjenesten gjennomføres ved sykehusene på Nordmøre og  i Romsdal. Studentene vil ha praksis i sykehjem og omsorgssenter, medisinsk og kirurgisk avdeling, hjemmesykepleie, psykisk helsearbeid og folkehelsearbeid.  
 
Les hele fagplanen for studiet her:icpdfFagplan SP2018.pdf
 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.
Realkompetansevurdering, se egne bestemmelser
 

Dette studiet krever

Studenter som skal ut i praksis eller klinisk undervisning ved helse- og sosialfaglige utdanninger, må være bevisst sin smittestatus når det gjelder tuberkulose og meticillinressistente gule stafylokokker (MRSA). Dette gjelder gjennom hele studietiden.
 
Vaksine mot tuberkulose (BCG-vaksine).
 
Det er krav om at du leverer politiattest til studiet.
 
Utdanningen er underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
 

Videre studier/utenlandsopphold

HiMolde tilbyr flere videreutdanninger/1. år master, mastergrad i helse- og sosialfag og ph.d. i helse- og sosialfag. Du kan se de ulike tilbud vi har på vår hjemmeside:
 
Som sykepleiestudent har du mulighet til å ta deler av studiene i form av studie- eller praksisopphold ved en av høgskolens samarbeidspartnere i utlandet. Les mer her.

 Kontaktpersoner

Hans Inderhaug, høgskolelektor

Heidi Haavardsen , dekan

Sist oppdatert: 17.09.2018 13:19:57
Dele innhold