Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Bachelor i vernepleie - deltid

Av: Straumsheim Jens Petter | Publisert: 17.08.2012 13:46:57

Vernepleieryrket gir deg muligheter til å bidra til at mennesker med funksjonsvansker kan oppnå større grad av selvstendighet og livskvalitet. Gjennom målrettet stimulering og opplæring, ønsker vi å utvikle den enkeltes selvbestemmelse, deltakelse og mestring av dagliglivet. Vernepleierens oppgave kan også være å forebygge funksjonsvansker. Samarbeidsferdigheter er viktig både i utdanning og i yrkesutøvelse. Som vernepleier vil du arbeide tverrprofesjonelt.

Forkunnskaper

Søkere med generell studiekompetanse må ha 1 års relevant yrkeserfaring (omregnet til fulltid) fra helse- og omsorgsarbeid, pedagogisk arbeid, eller tilsvarende.

Søkere som er ansatt i en kommune i Møre og Romsdal, Helse Møre og Romsdal, eller i annen jobb innenfor helse- og omsorg, pedagogisk arbeid eller tilsvarende i fylket, blir prioritert ved opptak.

Søkere som har inngått avtale med arbeidsgiver om tilrettelegging for studiet blir prioritert ved opptak. Avtalen må bekrefte at det blir gitt permisjon til ukesamlinger/undervisning, praksisperioder, eksamener m.m., samt at arbeidsgiver skaffer praksisplass og praksisveileder. Dette for å få til gode forutsetninger for studiesamlinger, praksisperioder, eksamener m.m. Søkere som allerede er ansatt på relevant arbeidsplass anbefales å ta kontakt med arbeidsgiver for å diskutere muligheten for å inngå en avtale om studietilrettelegging. Andre søkere anbefales å ta kontakt med relevante arbeidsgivere/arbeidsplasser for å diskutere muligheten for å bli tilsatt i en rekrutteringsstilling.

Dersom det ikke melder seg tilstrekkelig antall søkere fra prioritert studentgruppe, kan andre kvalifiserte søkere få plass på studiet.

Jobbmuligheter

Det er stort behov for vernepleiere, og jobbmulighetene er mange og varierte. Aktuelle arbeidssteder for vernepleiere er bl.a. i omsorg for funksjonshemmede, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, rusomsorg, barnevern og i hjemmebaserte tjenester. Vernepleiere jobber også i barnehage og skolesektoren. Les mer om studiet og jobbmuligheter på www.vernepleier.no  
 

Hvorfor Høgskolen i Molde?

Høgskolen i Molde er eneste institusjon i regionen som tilbyr slik utdanning. Tilgangen på praksisplasser er god, og vi sikrer studentene tett oppfølging i både teori- og praksisperioder. Du blir godt kjent med både lærere og medstudenter. Studiet er ett av flere helse- og sosialfaglige studier ved HiMolde. Høy kvalitet hos den faglige staben og fokus på forskningsbasert undervisning gir studentene både bredde og dybde i utdanningen.

Studiets faglige innhold

Arbeidsformene i studiet er varierte, med stor vekt på problemløsning i grupper, diskusjoner og personlig utvikling. Vernepleierutdanningen bruker mappe som vurderings- og læringsform. Studentene arbeider kontinuerlig med mappearbeidskrav som de får veiledning og tilbakemelding på i løpet av studieåret.

Teoristudier  
  • Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner
  • Psykologiske og pedagogiske emner
  • Helsefaglige emner
  • Miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid
Praksisstudier

Vernepleierutdanningen i Molde har et sterkt fokus på praksis. I praksisperiodene er en 100 % student (30 timer per uke). Praksis utgjør 34 uker, og er fordelt på fire praksisperioder:

  • Barnehage/skole
  • Pleie- og miljøarbeid
  • Praksis med personer med utviklingshemning
  • Fordypningspraksis (på ulike aktuelle arbeidsområder for vernepleiere)
 
Opptak på grunnlag av realkompetanse, se egne bestemmelser: http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI513
 

Videre studier

Studiet gir grunnlag for å ta videreutdanning innen en rekke områder. Høgskolen i Molde tilbyr flere helsefaglige videreutdanninger og masterstudium i helse- og sosialfag.
 
Sist oppdatert: 13.03.2017 12:48:22
Dele innhold