Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Bachelor i vernepleie - deltid

Av: Straumsheim Jens Petter | Publisert: 17.08.2012 13:46:57

Vernepleieryrket gir deg muligheter til å bidra til at mennesker med funksjonsvansker kan oppnå større grad av selvstendighet og livskvalitet. Vernepleierens oppgave kan også være å forebygge funksjonsvansker. Samarbeidsferdigheter er viktig både i utdanning og i yrkesutøvelse. Som vernepleier vil du arbeide for å ivareta menneskers ulike behov.

Forkunnskaper

Søkere med generell studiekompetanse må ha 1 års relevant yrkeserfaring (omregnet til fulltid) fra helse- og omsorgsarbeid, pedagogisk arbeid, eller tilsvarende.

Vi innretter studiet først og fremst mot søkere som er ansatt i en kommune i Møre og Romsdal, Helse Møre og Romsdal HF, eller i annen jobb innenfor helse og omsorg, pedagogisk arbeid eller tilsvarende i fylket. Studiet blir derfor først og fremst markedsført i Møre og Romsdal.

Vi ønsker søkere som har inngått avtale med arbeidsgiver om tilrettelegging for studiet. Vi ønsker at avtalen bekrefter at det blir gitt permisjon til ukesamlinger/undervisning, praksisperioder, eksamener m.m., samt at arbeidsgiver skaffer praksisplass og praksisveileder. Dette for å få til gode forutsetninger for studiesamlinger, praksisperioder, eksamener m.m.

Dersom det ikke melder seg tilstrekkelig antall søkere fra prioritert studentgruppe, kan andre kvalifiserte søkere få plass på studiet.

Jobbmuligheter

Det er stort behov for vernepleiere, og jobbmulighetene er mange og varierte. Aktuelle arbeidssteder for vernepleiere er bl.a. i omsorg for funksjonshemmede, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, rusomsorg, barnevern og i hjemmebaserte tjenester. Vernepleiere jobber også i barnehage og skolesektoren. Les mer om studiet og jobbmuligheter på www.vernepleier.no  
 

Hvorfor Høgskolen i Molde?

Høgskolen i Molde er eneste institusjon i regionen som tilbyr slik utdanning. Tilgangen på praksisplasser er god, og vi sikrer studentene tett oppfølging i både teori- og praksisperioder. Du blir godt kjent med både lærere og medstudenter. Studiet er ett av flere helse- og sosialfaglige studier ved HiMolde. Høy kvalitet hos den faglige staben og fokus på forskningsbasert undervisning gir studentene både bredde og dybde i utdanningen.

Studiets faglige innhold

Arbeidsformene i studiet er varierte, med stor vekt på problemløsning i grupper, diskusjoner og personlig utvikling. Vernepleierutdanningen bruker mappe som vurderings- og læringsform. Studentene arbeider kontinuerlig med mappearbeidskrav som de får veiledning og tilbakemelding på i løpet av studieåret.

Teoristudier  
  • Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner
  • Psykologiske og pedagogiske emner
  • Helsefaglige emner
  • Miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid
Praksisstudier

Vernepleierutdanningen ved HiMolde har et sterkt fokus på praksis. I praksisperiodene er en 100 % student (30 timer per uke). Praksis er fordelt på fire praksisperioder:

  • Barnehage/skole
  • Pleie- og miljøarbeid
  • Praksis med personer med utviklingshemning
  • Fordypningspraksis (på ulike aktuelle arbeidsområder for vernepleiere)
Studentene vil bli organisert i lokale studiegrupper. Mellom ukesamlingene jobber studentene med oppgaver i gruppe og individuelt. Det er hyppige innleveringer av oppgaveutkast i løpet av studieåret, som studentene får veiledning på og jobber videre med.
Det er lagt opp til mer selvstudium enn i heltidsstudiet.
  
 

Videre studier

Studiet gir grunnlag for å ta videreutdanning innen en rekke områder. Høgskolen i Molde tilbyr flere helsefaglige videreutdanninger og masterstudium i helse- og sosialfag.
 

 ‭(Skjult)‬ Nytt deltidsstudium høsten 2018

​Deltidsstudiet er delvis nettstøttet og går
over 4 år, dvs. med 75 % studieprogresjon.
Studiet er lagt opp med cirka 22 ukesamlinger.
De fleste i Kristiansund, men noen i Molde.

Første samling blir i september 2018.

Opptak til studiet skjer gjennom Lokalt opptak.  www.himolde.no/studier/opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GENS) med minimum ett års relevant arbeidspraksis - eller realkompetanse.

Søkere med generell studiekompetanse må ha 1 års relevant yrkeserfaring (omregnet til fulltid) fra helse- og omsorgsarbeid, pedagogisk arbeid, eller tilsvarende. Det stilles krav om arbeidstilknytning som er relevant for studiet (helse, omsorg, pedagogisk arbeid, barnevern o.l.).

Opptak på grunnlag av realkompetanse, se egne bestemmelser: http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI513

 

Ønsket studentgruppe

Vi innretter studiet først og fremst mot søkere som er ansatt i en kommune i Møre og Romsdal, Helse Møre og Romsdal HF, eller i annen jobb innenfor helse og omsorg, pedagogisk arbeid eller tilsvarende i fylket. Studiet blir derfor først og fremst markedsført i Møre og Romsdal.

Vi ønsker søkere som har inngått avtale med arbeidsgiver om tilrettelegging for studiet. Vi ønsker at avtalen bekrefter at det blir gitt permisjon til ukesamlinger/undervisning, praksisperioder, eksamener m.m., samt at arbeidsgiver skaffer praksisplass og praksisveileder. Dette for å få til gode forutsetninger for studiesamlinger, praksisperioder, eksamener m.m.

Søkere som allerede er ansatt på relevant arbeidsplass anbefales å ta kontakt med arbeidsgiver for å diskutere muligheten for å inngå en avtale om studietilrettelegging. Andre søkere anbefales å ta kontakt med relevante arbeidsgivere/arbeidsplasser for å diskutere muligheten for å bli tilsatt i en rekrutterings- stilling.

​Studiet er samlingsbasert og de fleste samlingene tilbys ved:

HIKSU red black LIGG.jpg 

 

Sist oppdatert: 06.07.2018 10:06:23
Dele innhold