Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Studier

Voldsrisikovurdering (VIVO I)/Voldsrisikohåndtering (VIVO II)

 

Dette studiet er et resultat av samarbeid mellom "Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Øst og helseregion Sør, Ullevål universitetssykehus" og Høgskolen i Molde, Avdeling for helsefag.

Studiet skal gi studenten en oppdatert forståelse av teorier om aggresjon og vold og praktisk-klinisk anvendelse av de mest effektive instrumenter og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser.  

Arbeid i psykisk helsevern, på alle nivå i helsesystemet, forutsetter at en skal kunne gjøre denne typen utredning. Studietilbudet er derfor like relevant for fagfolk i hjemmebaserte tjenester og miljøterapi i institusjon som for individual- og gruppeterapeuter.

Generelt

Videreutdanningen består av to separate emner på til sammen 30 studiepoeng fordelt over to semester:

  • VIVO I -   voldsrisikovurdering, 15 studiepoeng
  • VIVO II – voldsrisikohåndtering, 15 studiepoeng (forutsetter bestått eksamen VIVO I)

VIVO I gir en fullverdig videreutdanning i seg selv og det er mulig å kun ta dette emnet. Dersom du senere ønsker å bygge på med VIVO II kan du gjøre dette.

Videreutdanningen er organisert som deltidsstudium med et emne pr semester. Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Oppstart er 30. januar 2019, søknadsfristen er 01. januar 2019. Den er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester og for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, og innen individual- og gruppeterapi. Studiet er både tverrfaglig og tverretatlig.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og andre med tilsvarende helsefaglig bakgrunn og som arbeider med mennesker som har psykiske lidelser og voldsproblem.
 

Opptakskrav​

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag og minst ett års relevant yrkespraksis.
Søkere med 2-årig høyere helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner kan også tas opp. Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering.

Organisering av studiet

Studiet er samlingsbasert. Begge emner består av syv dagssamlinger ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus. Samlingene kan også følges på videokonferanse.

Studentene blir organisert i faste grupper med to til maks seks medlemmer. Gruppene arbeider sammen gjennom hele studietiden og under eksamen.

Deltakere som skal følge samlingene på videokonferanse må selv sørge for å ordne grupper på mellom 3 og 6 studenter. Påmelding gjøres enten til deltagelse på Gaustad, eller til deltakelse på videokonferanse.

Alt studiemateriell vil bli lagt ut på CANVAS i god tid før hver samling, og printes ut av studentene selv. Dere vil få tilsendt mail hver gang noe nytt legges ut på Canvas.

NB: Det vil ikke bli delt ut studiemateriell på samlingene

Begge emner avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen som leveres digitalt- dette krever at studentene har internett-tilgang hele dagen mens eksamen avlegges.

  • VIVO I: skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal gjøre en fullstendig utredning av voldsrisiko i forhold til et skriftlig presentert kasus.
  • VIVO II: skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal utarbeide en omfattende behandlings- og risikohåndteringsplan i forhold til et skriftlig presentert kasus.
 

Samlingsdatoer vår 2019, VIVO I

  • 30 og 31 januar
  • 10 og 11 april
  • 22 mai
  • Eksamen er 23 mai

Samlingsdatoer høst 2019, VIVOII

  • Vil bli publisert i god tid før emnet starter. 

Kostnader

Pris per student for hele ViVo I våren 2019 er kr. 5.000,- inkludert lunsj for de som deltar på Gaustad, For de som deltar på video er prisen kr. 4.000,- inkludert overføring på videokonferanse i Norsk Helsenett.

Legg inn tilsvarende kostnader for VIVO II

Begge prisene er inkludert semesteravgift til Høgskolen i Molde.

For video-oppkoblede: Ingen oppkoblingsavgifter tilkommer hvis man er med i Norsk Helsenett. Deltagere utenfor helsenettet må selv bære kostnadene med å ringe inn til helsenettet.

Undervisningen vil følge den nye HCR-20 versjon 3. For deltakere på Gaustad inngår denne i prisen, mens videotilkoblede deltakere kan bestille denne, på mailadressen: steffen.stamnes@helse-bergen.no  Han treffes også på tlf: tlf. 55958306. Manualen koster kr.250,-

 

Søknadsinfo og studieplan

Du søker til Høgskolen i Molde via Søknadsweb. Søknadsfristen er 01.01 2019.

For mer informasjon, kontakt Marianne Løkken: loekke@ous-hf.no

 

Til nedlasting:

•Studieplan icdocVivo I Studieplan oktober 2016.doc

 

Sist oppdatert: 12.10.2018 14:34:09
Dele innhold