Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Studier

Voldsrisikovurdering (VIVO I)

 

Studiet skal gi studenten en oppdatert forståelse av teorier om aggresjon og vold og praktisk-klinisk anvendelse av de mest effektive instrumenter og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser.  

Arbeid i psykisk helsevern, på alle nivå i helsesystemet, forutsetter at en skal kunne gjøre denne typen utredning. Studietilbudet er derfor like relevant for fagfolk i hjemmebaserte tjenester og miljøterapi i institusjon som for individual- og gruppeterapeuter.

Generelt

Dette studiet er et resultat av samarbeid mellom "Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Øst og helseregion Sør, Ullevål universitetssykehus" og "Høgskolen i Molde, Avdeling for helsefag".

Studiet kan følges opp med et semesterlangt studium om Voldsrisiko-håndtering som også gir 15 studiepoeng ved bestått eksamen.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og andre med tilsvarende helsefaglig bakgrunn og som arbeider med mennesker som har psykiske lidelser og voldsproblem.

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag og minst ett års relevant yrkespraksis.
Søkere med 2-årig høyere helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner kan også tas opp. Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering. Søkere som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem vil bli prioritert.

Realkompetanse

Du kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse til videre- og masterstudier.  Du må dokumentere kompetanse som er på samme nivå som det formelle opptakskrav, samt at du har yrkespraksis som inngår i opptakskravet.  Viser til retningslinjer for realkompetanse på masterstudier og videreutdanninger, se her.

Organisering av studiet

Det vil bli arrangert 7 dagssamlinger ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Ullevål universitetssykehus i Oslo. Samlingene kan også følges på videokonferanse.
NB: Deltakere som skal følge samlingene på videokonferanse må selv sørge for å ordne grupper på mellom 3 og 6 studenter.Påmelding gjøres enten til deltagelse på Gaustad, eller til deltakelse på videokonferanse. Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal gjøre en fullstendig utredning av voldsrisiko i forhold til et skriftlig presentert kasus. Til eksamen benyttes Fronter. 
Planlagte samlinger:
  • 27.-28. februar
  • 20.-21. mars
  • 10.-11. april
  • 23. mai
  • Eksamen 24​.mai
 Denne seminarrekken er en vidreutvikling av serien med fordypningsseminarer om Risiskovurdering som Kompetansesenteret holdt i 2002 til 2007.

Kort om studiets faglige innhold

Grunnleggende begreper og teori når det gjelder risikoanalyser, aggresjon og vold. Risikoanalyser - Kliniske metoder og instrumenter.
 
Studiet inkluderer nå kursdelen som tidligere ble kalt VIVO III; brukerkvalifisering i forhold til det mest brukte risikovurderingsredskapet når det gjelder vold hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser, HCR-20-Versjon3.
 
Studieplan kan lestes ned her: icdocVivo I Studieplan oktober 2016.doc
 
 

Mer informasjon

 

 

 

Sist oppdatert: 29.01.2018 15:11:33
Dele innhold