Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Aktuelt

Ny tid, nye utfordringer og nye kompetansekrav

Av: Straumsheim Jens Petter | Publisert: 17.11.2016 11:01:28
AKS

​Foto: Colourbox

​Høgskolen i Molde inviterer praksisfeltet til fagdag om Avansert klinisk (AKS) sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten.  Hvordan vil nye krav til kompetanse og roller påvirke eller utfordre sykepleierrollen?

Fagdagen arrangeres mandag 21. november fra 10.30 til 15.45 på rom B-140.

Her får en møte ansatte ved Høgskolen i Molde som forteller om utdanningsprogrammet i AKS og hvordan vi forbereder studentene på den nye rollen.
Vi har også invitert ansatte som jobber med Avansert Geriatrisk Sykepleie (AGS) i
Eidsberg og Tromsø kommune for å fortelle om sine erfaringer.

Nytt tilbud tilpasset nye behov

Høsten 2016 startet HIMolde opp en ny videreutdanning i Avansert klinisk sykepleie, særlig rettet inn mot kommune- og spesialisthelsetjenesten. Studiet er utarbeidet etter modell av mastergradsstudiet i «Nurse practitioner» (NP), og er i tråd med anbefalinger gitt i stortingsmeldingen om Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Meld. St. 26 (2014-2016). I nevnte melding presenteres behovet for en mer avansert klinisk sykepleierolle i den kommunale helse- og omsorgstjenesten for å imøtekomme behovet til store brukergrupper med komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov.


«Nurse practitioner - NP» eller Avansert klinisk sykepleie ble utviklet i USA på midten av femti-tallet og videreutviklet i land som Canada, England, Irland, Skottland, New Zealand, Australia Sveits mfl., for å bedre helsetjenestetilbudet til store brukergrupper i primærhelsetjenesten. En avansert klinisk sykepleier er «en autorisert sykepleier, som har tilegnet seg kunnskap på ekspertnivå, ferdigheter i beslutningstaking, samt klinisk kompetanse til en utvidet funksjon som utformes av konteksten og/eller autorisasjonskrav i det aktuelle land» (The International Council of Nursing, 2004).


Høgskolen i Molde har utviklet et studium i tråd med ovennevnte føringer. Hensikten med studiet er å kvalifisere sykepleiere til utvidede funksjons- og ansvarsområder, og sette dem i stand til å fylle nye, selvstendige roller som kan bidra til å styrke kvaliteten på pleie, behandling og omsorg til pasienter som mottar tjenester i hjemmet, i ulike kommunale institusjoner eller sykehus. Dette innebærer å videreutvikle sykepleiens kompetanse i bl.a systematisk kartlegging og helhetlig vurderinger av pasientens helsetilstand, beslutninger og iverksettelse av sykepleieintervensjoner, forebygging, oppfølging og rehabilitering, pasient- og pårørendeopplæring, veiledning og undervisning, lindring i livets sluttfase, samt teamarbeid, ledelse og samarbeid med andre profesjoner.

 

Programmet for fagdagen

 Program

10.30 -11.00       
Registrering m/kaffe

11.00 -11.15       
Velkommen v/førsteamanuensis og fagansvarlig Aud Orøy

11.15 -11.45       
Behovet for en ny sykepleierolle 
v/professor Solfrid Vatne

11.45 -12.15       
Lunsj m/bespisning

12.15 -13.00       
Hvordan jobbe som Avansert geriatrisk sykepleier (AGS) i  kommunehelsetjenesten?
v/ AGS Wenche Hammer, Eidsberg kommune

13.15 -14.00       
Hvilken forskjell gjør en AGS for pasientene i kommunehelsetjenesten?
 v/ AGS Kine Nordmo-Stykket, Tromsø kommune

14.15 – 15.00     
«Med liv og helse i sekken» Hvordan utdanner vi AKS’ere og hvordan forbereder vi dem på nye roller?
v/Aud Orøy, Signe Julnes, Anita Nilsen, Ragnhild Sættem og Tove Myrvang

15.15 – 15.45       Oppsummering og diskusjon
Sist oppdatert: 17.11.2016 11:23:47
Dele innhold