Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Aktuelt

Ny artikkel - Faktorer som virker inn ved frafall i døgnbehandling for pasienter med ruslidelser

Av: Werner Tarjei Fiskergård | Publisert: 08.03.2017 10:06:44

Karl Yngvar Dale og Eva Gjengedal ved Høgskolen i Molde har sammen med Helga A.K. Ormbostad ved Helse Møre og Romsdal HF og Marianne Stallvik ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital HF publisert en artikkel i Nordisk tidsskrift for helseforskning.

​​Sammendrag av artikkelen:

Faktorer som virker inn ved frafall i døgnbehandling for pasienter med ruslidelser: en case-studie med vekt på både pasient- og behandlerperspektivet

Målet med studien var å undersøke underliggende prosesser knyttet til frafall. Datamaterialet bestod av kvalitative intervjuer med pasienter og klinisk personale sammen med journalmateriale. Resultatene indikerer at frafall skjer under sammensatte betingelser og at pasientene, eksempelvis, avsluttet behandlingen til tross for oppfattelse av at programmet var nyttig.

Fakta om artikkelen og sammendrag finner du i Cristin.

 

Karl Yngvar Dale and Eva Gjengedal of Molde University College have, in cooperation with Helga A.K. Ormbostad of Helse Møre og Romsdal HF and Marianne Stallvik of Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital HF, published an article in the journal Nordisk tidsskrift for helseforskning.

Summary of the article:

[Factors affecting dropout from residential treatment for patients with substance use disorders. A case study with emphasis on both patient and clinician perspectives]

The study aimed to investigate underlying processes associated with dropout. The data material consisted of qualitative interviews of patients and clinical staff together with journal material. The results indicate complex conditions associated with attrition and that the patients, e.g. left treatment despite perceived usefulness of the program.

See Cristin for abstract and link to fulltext.
 

Sist oppdatert: 20.03.2017 12:30:59
Dele innhold