Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Aktuelt

Ny artikkel - Residents’ experiences of relationships with nurses in community-based supported housing

Av: Werner Tarjei Fiskergård | Publisert: 20.03.2017 13:39:29

​​Solrun Brenk Rønning og Stål Bjørkly ved Høgskolen i Molde har publisert en artikkel i tidsskriftet Journal of Multidisciplinary Healthcare.

Sammendrag av artikkelen:

Residents' experiences of relationships with nurses in community-based supported housing – a qualitative study based on Giorgi's method of analysis and self psychology

Et viktig mål i WHO's Mental Health Action Plan 2013-2020 er omsorg, fremme bedringsprosessen og redusere uførhet for mennesker med psykiske lidelser. For å nå dette målet, er et av forslagene til WHO å tilby komplette, integrerte og behovsstyrte psykisk helse og sosialtjenester i nærmiljøet/kommunen (community-based settings). Dette inkluderer å flytte omsorgsansvaret vekk fra langtidsavdelinger i spesialisthelsetjenesten til kommunale psykisk helsetjenester som f.eks. omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser. Denne artikkelen beskriver en studie der man undersøkte hvordan beboerne i tilrettelagte boliger erfarte å motta profesjonell hjelp og hvordan de oppfattet relasjonen med sykepleierne. Deltakerne i studien fortalte at de følte seg tryggere, men at de også følte en større bevissthet om å ville være normal. De fortalte om en enklere hverdag og følte at personalet møtte beboernes selvobjektbehov når rutinene gav rom for det. Intervjuene ble analysert ved hjelp av Giorgi's analysemetode og selvpsykologi for å oppnå en mer dynamisk forståelse av deltakernes relasjonelle erfaringer og behov i boligene.

Fakta om artikkelen og sammendrag finner du i Cristin.

 

Solrun Brenk Rønning and Stål Bjørkly of Molde University College have published an article in Journal of Multidisciplinary Healthcare.

Summary of the article:

Residents' experiences of relationships with nurses in community-based supported housing – a qualitative study based on Giorgi's method of analysis and self psychology

One of the prioritizations in the World Health Organization's (WHO) Mental Health Action Plan 2013–2020 is the provision of community mental health and social care services, such as supported housing. This article describes a study that investigated how residents in supported housing experienced receiving professional help and how they perceived their relationship with the nurses. The residents reported that they not only felt safe in the community but also felt a greater awareness of wanting to appear normal. They seemed to have an easier daily life and felt that the personnel met their selfobject needs when routines allowed for it. The interviews were analyzed using Giorgi's method of analysis and self psychology to achieve a more dynamic understanding of the participants' relational experiences and needs in supported housing.

See Cristin for abstract and link to fulltext.

 

Sist oppdatert: 20.03.2017 13:59:04
Dele innhold