Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Referanseliste

Av: Løvold Anne Margrethe | Publisert: 19.07.2013 13:55:51
Referanselisten skal settes opp alfabetisk og skal inneholde alle kildene det er henvist
til i teksten.  
 
En referanse skal inneholde all informasjon som er nødvendig for entydig identifikasjon,
og inneholder vanligvis disse elementene:
Forfatter, utgivelsesår, tittel, utgivelsessted og utgiver

Plassering og layout

Referanselisten kommer på ny side sist i oppgaven, men før evt. indeks. Bruk overskrift
”Referanseliste”. Listen ordnes alfabetisk etter det navn/innførsel som er brukt i
henvisningen i teksten.
 
Referansene skal skrives med hengemarg (innrykk fra 2. og påfølgende linjer, og uten
linjeskift), eller alternativt med vanlig marg og linjeskift mellom referansene. Studenter som
bruker skolens dokumentmaler for oppgaveskriving anbefales å bruke vanlig marg med
linjeavstand.
 
Språket i referanselisten følger språket i oppgaven/avhandlingen, men angivelse av f. eks
redaktør for en bok, skal gis på språket i referansen.  

Forfatter

Listen skal ordnes alfabetisk etter første forfatters etternavn, dvs. den innførsel som er brukt i
henvisningen i teksten. Flere forfattere skilles med komma, med ”og ” foran siste. Kun første
forfatternavn inverteres (dvs. skrives med etternavn, fornavn). Fullt forfatternavn tas med, hvis
det er kjent, ellers brukes initialer for fornavn. Alle forfattere tas med i listen, men dersom det
er mer enn ti forfattere tas bare de syv første med, etterfulgt av ”et al.”
Innførsler med én forfatter, kommer før innførsel med flere forfattere som begynner med samme
forfatter, i referanselisten.

Utgivelsesår

Utgivelsesåret følger rett etter forfatternavn, slik det er oppført i henvisningen, med punktum før
og etter år. Det er utgivelsesåret for den utgaven av en bok man bruker som skal oppgis.

Tittel

Bruk kursiv på boktittel, navn på tidsskrift, navn på konferanse. Undertittel kan sløyfes, men
anbefales tatt med når den er informativ. Tidsskrifttitler skal ikke forkortes, og det skal brukes
store forbokstaver i engelske tidsskrifttitler. Titler som er del av andre verk (tidsskriftartikler,
bokkapitler, konferansebidrag, etc.), skal skrives med anførselstegn. Dette gjelder også upubliserte
verk og avhandlinger.

Utgave

Informasjon om utgave for bøker tas med dersom det ikke er første utgave. Opplysninger om opplag
(opptrykk), tas ikke med, da brukes året for aktuell utgave. Obs. for svenske bøker betyr ”upplag” det
samme som norsk ”utgave”.

Utgivelsessted

Sted for utgivelsen skal tas med for bøker, rapporter, og andre selvstendige verk, men ikke for
tidsskriftartikler, etc.

Utgiver

Utgiver vil som oftest være et forlag eller en institusjon. Det tas med i referansen til bøker, rapporter
og andre selvstendige verk, men ikke for tidsskriftartikler, etc.
 
Sist oppdatert: 01.10.2013 11:40:32
Dele innhold