Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Lover og offentlige publikasjoner

Av: Sletten Anja | Publisert: 09.09.2013 14:52:45
Norske lover og offentlige publikasjoner er fritt tilgjengelig fra lovdata.no, regjeringen.no og
stortinget.no. For henvisning til trykte utgaver, se veiledning for bøker og rapporter.

Norske lover

Likestillingsloven. 2013. Lov av 21. juni 2013 nr. 59 om likestilling mellom kjønnene.
          http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-59?q=likestillingsloven

Slik skrives henvisningen i teksten: (Likestillingsloven 2013)

Norske offentlige publikasjoner - Mld.St.

 
Helse- og omsorgsdepartementet. 2013. Folkehelsemeldingen: God helse - felles ansvar.
          
Mld. St. 34 (2012-2013). 
         https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-34-20122013/id723818/
 

Slik skrives henvisningen i teksten: (Helse- og omsorgsdepartementet 2013)

Norske offentlige publikasjoner - NOU


Finansdepartementet. 2012. Samfunnsøkonomiske analyser. NOU 2012:16. 
         https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-16/id700821/
 
Slik skrives henvisningen i teksten: (Finansdepartementet 2012) 

 

Sist oppdatert: 21.11.2016 15:46:02
Dele innhold