Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Arbeidsnotat - retningslinjer

Av: Straumsheim Jens Petter | Publisert: 14.08.2013 11:36:33
Ansatte som ønsker å publisere i denne serien må ta kontakt med Jens Petter Straumsheim og biblioteket@himolde.no
Beskrivelse av intensjoner og praktisk prosedyre
INTERNT NOTAT: ARBEIDSNOTATSERIE VED HØGSKOLEN I MOLDE
Bakgrunn

Det har fra flere hold vært ønske om en egen skriftserie utgitt av HSM. Avdeling ØIS har tatt initiativ til en egen arbeidsnotatserie (vedtak i møte 2/98 - sak 15/98 Eventuelt). Biblioteket ble av avdelingsleder bedt om å bidra til opprettelsen. Fordi noen av utgivelsene hastet, satte vi igang produksjonen umiddelbart. Navnet ble Arbeidsnotat/Working Paper - Høgskolen i Molde/Molde College. Redaksjonsutvalg - utnevnt av avdelingene - ble Kristin Tornes (ifs), Arnt Buvik(ifø), Else Jørgensen (Avd HF), Jens Petter Straumsheim (info-konsulent) og Anne Hustad (biblioteket). Rapport og Arbeidsrapport er to serier som allerede blir utgitt av MFM. Begge disse seriene har HSM og MFM på omslaget, men bare MFM står som utgiver. Denne nye serien skal ha HSM som utgiver (på tittelbladet) og HSM/MFM på omslaget. Vi får da tilsammen tre serier med forskjellig profil. Det er et passe antall for våre forhold, både med hensyn til å synliggjøre forskningen, til forventet antall utgivelser pr. år og til administrasjon av dette. Det er et poeng at serien får et internasjonalt preg, som avspeiles i serietittel og navn på utgiver.

RETNINGSLINER Regler/kriterier for publisering: 
  • Serien skal synliggjøre forskning ved HSM/ MFM
  • I serien kan forskningsbidrag som er under arbeid, f. eks. "paper" som leveres til konferanser, foredrag, foreløbige bidrag i forbindelse med doktorgradsarbeid og innleveringer til vitenskapelige tidsskrifter, publiseres
  • Også annet enn forskning kan publiseres
  • Vitenskapelig ansatte ved HSM/MFM kan publisere i serien
  • Kvalitetsvurdering: Ansatte i vitenskapelige stillinger ved HSM/MFM vurderer selv om stoffet er kvalitetsmessig godt nok for publisering. I tvilstilfeller bør en rådføre seg med kolleger. Dersom andre ønsker å publisere i serien, skal redaksjonsutvalget rådføre seg med personer innen fagområdet og avgjøre om publisering kan finne sted
  • Forfatteren er ansvarlig for innholdet i publikasjonene
  • Alle utgivelsene skal ha et kort forord som forklarer bakgrunnen for publiseringen, forordet skal være i det språket som brukes i notatet
  • Andre aktuelle elementer i et arbeidsnotat er sammendrag/abstract og innholdsfortegnelse, men det er ikke obligatorisk
Administrasjon: Jens Petter Straumsheim og Anne Hustad administrerer og kontrollerer utgivelsene. Manuskript leveres biblioteket. Omslagsside og tittelblad (etter standardmodell) utformes, ISBN tildeles. Flg. nummerering brukes: 1998:1, 1998:2 ...1999:1, 1999:2 osv. Når det gjelder ISSN, må vi avvente en avgjørelse. Dette administreres av Universitetsbiblioteket i Oslo og de vil tildele ISSN (evt endre ISSN) etter en tid (HSM opprettet en notatserie i samarbeid med MFM i 1997, vi ønsker at denne avsluttes og erstattes av denne nye serien og overtar dennes ISSN). Omslag: Framside og bakside trykkes opp. Framsiden har illustrasjon, logo MFM/HSM (Høgskolen i Molde/Molde college og Møreforsking Molde/Moere research) og teksten: Arbeidsnotat/Working paper - samt et eget felt med plass til forfatter(e) og tittel. Baksiden har logo HSM/MFM, adresser (telefoner, faks og epost). Tittelblad har nøyaktig angivelse av forfatter(e) - tittel - serietettel med nummerering - sted - utgiver - årstall - ISBN (-ISSN). Distribusjonsliste
Notatet trykkes i 30 eks. som leveres biblioteket og fordeles slik:
 
 
Antall Til
5Nasjonalbiblioteket i Rana (pliktavlevering)
1Biblioteket ved Fylkeshusa
1Møre og Romsdal fylkesbibliotek, Ålesund
1Høgskolen i Volda, biblioteket
1Møreforsking Volda
1Møreforsking Molde
1Norges handelshøyskole - biblioteket
2HSM - biblioteket
3forfatter(e): 3 eks. hver
2utstilling (Avd.HF og Avd. ØIS)
1TØI
restenarkiveres i biblioteket for salg/gratisdistribusjon
 
Molde, 27. januar 1999
Kristin Tornes (ifs) Arnt Buvik (ifø) Else Jørgensen (Avd HF) Jens Petter Straumsheim (info-konsulent) Anne Hustad (biblioteket)


 

Sist oppdatert: 01.06.2016 10:23:35
Dele innhold