Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Etikk og personvern

Etikk og personvern

Dersom du samler inn personopplysninger i forskingsprosjektet ditt, er det mulig at du er pliktig til å melde prosjektet inn for Personvernombudet for forsking.

Reglene sier at om du ved hjelp av intervju, spørreskjema, observasjoner eller på annen måte skal samle inn, registrere, behandle, eller lagre opplysninger om personer (personopplysninger), er prosjektet ditt sannsynligvis meldepliktig. Du må då fylle ut et eget meldeskjema og sende det til Personvernombudet for forskning, ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Meldeplikten er lovpålagt gjennom personopplysningsloven, og framgangsmåten med å sende melding til NSD er bestemt av ledelsen ved Høgskolen i Molde.


Når er et prosjekt meldepliktig?

Dersom du behandler følgende opplysninger i ditt prosjekt, kan prosjektet være meldepliktig til personvernombudet:

  • Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan identifisere en person.
  • Direkte personidentifiserbare opplysninger er navn, personnummer eller andre personlige kjennetegn.
  • Indirekte personidentifiserbare opplysninger er bakgrunnsopplysninger som kan gjøre det mulig å spore opplysningene tilbake til en enkeltperson, for eksempel bostedskommune eller institusjonstilhørighet kombinert med opplysninger om alder, kjønn, yrke, nasjonalitet, diagnose, etc.

Prosjektet er meldepliktig selv om personopplysningene er erstattet med et nummer, en kode, fiktive navn eller lignende, som viser til en separat liste med personopplysninger.

Alle prosjekter er meldepliktige til NSD, såfremt de ikke omfatter anonyme opplysninger, dvs opplysninger som ikke på noe vis kan identifisere enkeltpersoner i et datamateriale, verken direkte gjennom navn eller personnummer, indirekte gjennom bakgrunnsvariabler, eller gjennom navneliste/koplingsnøkkel eller krypteringsformel og kode. Å anonymisere et datamateriale innebærer vanligvis å slette/makulere navnelister, og ev. kategorisere eller slette indirekte personidentifiserbare opplysninger).

 

Mange forskere bruker lyd- eller videoopptak i datainnsamlingen for å få god dokumentasjon av uttalelser og enkeltsituasjoner, for eksempel i intervju og observasjon. Å filme eller registrere tale ved hjelp av lydopptak blir per definisjon betraktet som registrering av personopplysninger. Bruk av bilde- og/eller lydopptak av personer er meldepliktig dersom;

  • opptaket blir behandlet eller lagret med elektroniske hjelpemiddel (på en datamaskin som lyd- eller bildefil)
  • transkripsjoner inneholder personopplysninger og vert behandlet elektronisk (på en datamaskin)
  • transkripsjoner som inneholder sensitive personopplysninger og blir systematisert i et manuelt register

Selv om all rapportering fra prosjektet er anonym, kan prosjektet likevel være meldepliktig dersom en behandler personopplysninger under arbeidet med prosjektet.

Høgskolen i Molde har som en avtale med NSD som går ut på at også forskingsprosjekt som kan være omfattet av helseforskningsloven først skal sendes til NSD for vurdering. Om NSD vurderer det slik at aktuelle prosjekt skal sendes til Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) så blir det gjort av NSD.

Prosjekt som faller inn under helseforskningsloven er forsking som har som mål å fremskaffe ny kunnskap om helse og sjukdom. 

Prosjekter må ikke innmeldes til REK når formålet ikke er å frembringe ny kunnskap om helse og sykdom, selv om forskningen er gjennomført innen en helsefaglig setting.

Eksempler på forskning som faller utenfor helseforskningsloven:

En forsker som intervjuer helsepersonell om ledelsen i et sykehus, vil være forskning som faller utenfor den nye helseforskningsloven.

 

Et annet eksempel er et prosjekt der formålet er å utforske hvilke strategier som kan brukes for å takle utfordringene stadig flere overvektige barn representerer. Dette skal gjennomføres ved å intervjue helseforskere, matvareprodusenter og byråkrater.


Kontaktperson ved Høgskolen i Molde

Lokal kontaktperson i spørsmål i slike saker er Kontaktperson for personvernombudet Karl Yngvar Dale

Nyttige linker

Nettsider til personvernombodet for forsking (NSD), blant anna med meldeskjema.

Forskingsetikklova

Forskingsetisk sjekkliste

Forskingsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi

Forskingsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi

Forskingsetiske retningslinjer for medisin og helse

Lov om helseforsking

Vancouver-reglene

 

Sist oppdatert: 29.05.2018 12:45:21
Dele innhold