Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Inklusjon og eksklusjon av foreldre når barn er på sykehus

Av: Straumsheim Jens Petter | Publisert: 27.05.2014 14:51:16
hildegunn_sundal_-_foto_erik_holen
​Hildegunn Sunndal. Foto:  Erik Holen
​Hildegunn Sundal disputerer fredag 30. mai 2014 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Inklusjon og eksklusjon av foreldre i pleie av barn innlagt på sykehus”.
​Foreldre er fraværende i lærebøker i sykepleie fra perioden 1877-1940. Fraværet blir bekreftet i bilder av barn på sykehus fra samme periode og i noveller og annet relevant materiale. Før 1940 ville det høyst sannsynlig blitt en økonomisk og praktisk utfordring dersom foreldre skulle være sammen med barn på sykehus, fordi det var smått med offentlige velferdsordninger. Adskillelsen av barn og foreldre er i pakt med adskillelsen som oppstod ved fremveksten av moderne industrisamfunn og institusjonalisering av barn. Redsel for at foreldre skulle dra smitte med seg ut av sykehus kan ha vært med på å understøtte eksklusjonspraksisene.

I 1941 oppstår den første lærebok i sykepleie som argumenterer for at det er viktig at barn får besøk av foreldre når de er på sykehus. I 1968 argumenteres det for at foreldre bør delta i pleie. Fra 1987-2013 argumenterer lærebøker i sykepleie for utstrakt foreldredeltakelse. Observasjoner av barn på sykehus og intervju med foreldre i 2007, viser at foreldre utfører mesteparten av pleien av barn på sykehus og det ville medføre ansettelse av flere sykepleiere dersom foreldrene ikke deltok. Argumentasjonen for at foreldre bør delta i pleie av barn på sykehus oppstod samtidig med sosialdemokratiets og velferdsstatens fremvekst i etterkrigstiden der det oppstod sykepleiemangel, samtidig med at humanistiske ideer om behov for mest mulig selvhjelp fikk gjennomslag i sykepleiefaget og antibiotika ble allment tilgjengelig.

Studien er gjort i lys av den franske filosofen Michel Foucaults utlegninger om disiplinering og selvstyring. Studien er utført ved Universitetet i Bergen med førsteamanuensis Jeanne Boge som hovedveileder og professor Karin Anna Petersen som biveileder. Forskningsarbeidet er hovedsakelig finansiert av stipendiatmidler fra Høgskolen i Molde.
 
Personalia:
Hildegunn Sundal er fra Norddalsfjord ved Florø. Hun avla sykepleieeksamen i 1977, og har gjennomført eksamen philosophicum, grunnfag i psykologi og sykepleievitenskap, praktisk-pedagogisk utdanning, helsefag hovedfag med fordypning i sykepleievitenskap og praktisert som sykepleier innen ulike fagområder. Siden 1993 har hun vært ansatt ved sykepleieutdanningen ved Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag, der hun fremdeles underviser og forsker.
Sist oppdatert: 31.03.2015 11:04:38
Dele innhold