Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Ny forskningsrapport fra Møreforsking Molde

Av: spSetup | Publisert: 10.07.2012 08:17:50
Braathen_LR
​Professor og forskningsleder Svein Bråthen
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Møreforsking Molde i samarbeid med Høgskolen i Molde og SNF i Bergen overlevert en rapport som omhandler finansieringsformer og bruk av alternativ organisering ved utbygging av infrastruktur.

Leder for prosjektet har vært forskningsleder og professor Svein Bråthen ved Møreforsking Molde/Høgskolen i Molde.

Rapporten ble først overrekt Samferdselsdepartementet den 12. september og så presentert for publikum og presse i forrige uke. Les oppslaget på Aftenposten.no.
 
Rapporten forsøker å besvare spørsmålet om hvordan dagens opplegg for finansiering av transportinfrastruktur kan justeres for å kunne oppnå større samfunnsøkonomisk effektivitet. I dette bildet inngår både spørsmål om finansieringsform og bruk av alternativ organisering, som OPS. 
 
Den riks stats dilemma
Å være så rik som den norske stat er,  skaper store forventninger til hvor mange samferdselsprosjekt som kan og bør realiserer.  Samtidig vet man av erfaring at det å pøse inn store mengder kapital i en allerede opphetet økonomi øker faren for kostnads-  og kapasitetspress, også kalt "Hollansk syke".  Dette medfører at gode prosjekter med langsiktig avkastning kan skape press og samfunnsøkonomiske kostnader på lang sikt.  Flere større samferdselsprosjekt har i tillegg vært organisert på en slik måte i utbyggingsfasen at de i seg selv er lite kostnadseffektive, gjerne ved at de er splittet opp i en rekke mindre prosjekt. Her påpeker forskerne tiltak som kan skape bedre lønnsomhet og mer effektiv anleggsvirksomhet. Et nokså særnorsk dilemma er knyttet til at gode tider skaper både behov for betydelige infrastrukturinvesteringer for å kunne ivareta muligheter for å bedre produktiviteten på lang sikt, samtidig som man bør holde igjen ut fra hensynet til overoppheting i økonomien på kortere sikt. Dette dilemmaet vil også gjelde for andre sektorer enn samferdsel.
 
Gjennom studier av ulike finansieringsmodeller har forskerne kommet fram til at Handlingsregelen fortsatt er å betrakte som en viktig regulator i dette "norske dilemmaet", men at aktivitetsstyring er utfordrende blant annet på grunn av ulike rammebetingelser mellom forvaltningsnivåene. 
 
Gitt hensyn til aktivitetsstyring:

  1. I et effektivitetsperspektiv kommer man ikke utenom et samfunnsøkonomisk lønnsomhetskrav som basis for riktig prosjektvalg.
  2. Ulike finansieringsordninger er ingen «quick fix», og statsfinansene er dessuten gode. Den finansieringsform som gir de laveste samfunnsøkonomiske kostnadene, bør velges etter nærmere analyser for hvert enkelt prosjekt eller program.
  3. Store prosjekter/programmer bør sikres sammenhengende finansiering, og organiseres slik at utbyggings- og driftsressurser utnyttes best mulig:
    1. Statlige aksjeselskaper kan være egnet til å forestå en samordnet utbygging av store prosjekter/programmer. 
    2. Offentlig-privat samarbeid (OPS) der et privat selskap står for investering og drift, kan være egnet der fordelene med å samordne utbyggings- og driftsfasen i store og teknisk krevende prosjekter, er vesentlig.
Sist oppdatert: 31.03.2015 11:05:13
Dele innhold