HiMolde - Aldring og demens
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Aldring og demens

 Aldring og demens

Antall og andelen eldre mennesker i befolkningen vil øke betydelig de kommende tiår. Mange vil leve lengre med god helse, mange vil leve lengre med kroniske lidelser og kompliserte sykdomsbilder som for eksempel ulike sykdommer som gir demens. Demens er regnet som en av vår tids største utfordringer for folkehelsen med en forekomst anslått til rundt 80 000 i Norge. Det er behov for bred og praksisnær forskning og fagutvikling på området som videre får konsekvenser for utdanningene inne helse- og sosialfag.

Forskningsgruppen aldring og demens skal bidra til forskningsaktivitet rettet mot aldring generelt og demens spesielt. Det overordnede målet for gruppen er å initiere og gjennomføre klinisk rettet forskning av høy vitenskapelig kvalitet samt bidra til å samle og formidle forskningsbasert kunnskap innen feltet aldring og demens.
Det tas sikte på å søke finansiering og godkjenning for forskning som gjennomføres i nært samarbeid med praksisfeltet samt nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
Forskningsaktiviteten skal bidra til å videreutvikle utdanningene ved Høgskolen i Molde fra bachelor og videreutdanning til master- og forskernivå. Forskningsgruppen er åpen for stipendiater som har prosjekter som omfattes av gruppens hovedmålsetning. Masterstudenter med aktuelle prosjekter innen emnet aldring og demens, gis mulighet til å presentere problemstillinger og resultater for drøfting og respons i gruppen. Samarbeidspartnere med aktuelle prosjekter, gis mulighet for drøfting av spørsmålstillinger og veiledning.
Medlemmer i forskningsgruppen er i hovedsak ansatt ved helse- og sosialavdelingen, Høgskolen i Molde og skal primært ha forskerkompetanse, drive forskning med mål om godkjent førstekompetanse eller som stipendiat. Eksterne medlemmer er lektor Sanne Angel fra Århus universitet og Gøril Groven fra Møreforskning. I tillegg knytter gruppen til seg eksterne ressurspersoner under planlegging og gjennomføring av konkrete prosjektet. En sentral nasjonal samarbeidspartner er Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
For å sikre brukermedvirkning og nær dialog med praksisfeltet er det opprettet en referansegruppe tilknyttet forskningsgruppen med deltakelse fra primærhelsetjenesten, utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester og spesialisthelsetjenesten innen geriatri og alderspsykiatri. Referansegruppen er et forum der aktuelle problemstillinger for fagutvikling og forskning blir belyst og drøftet. Det inviteres til å dele erfaringer fra gjennomførte prosjekter i gruppen. Å stimulere til utvikling av ideer til praksisnære forskning- og fagutviklingsprosjekter er et sentralt mål for drøftelser i referansegruppen. Den skal avholde minimum et møte pr. halvår.

demens.jpg 

 Gruppeleder

anne_m_m_rokstad@himolde_no.jpg

Anne Marie Mork Rokstad

Stilling: Førsteamanuensis II

Enhet: Avd. for Helse og sosialfag

Telefon: +47 71 19 57 86

E-post: Anne.M.M.Rokstad@hiMolde.no

 

 Medlemmer

Ansatte:

 Solfrid Vatne, professor
Trude Føystad Eines, førsteamanuensis
 Aud Orøy, førsteamanuensis
Elfrid Måløy, høgskolelektor
Ragnhild Sættem, høgskolelektor
Linda Kornstad Nygård, stipendiat
Synne Angel, professor

 

Eksterne:

Gøril Groven, forsker, Helse, utdanning og samfunn, Møreforskning

 

Studenter ved Høgskolen i Molde deltar også i forskningsgruppen. 

 Cristin

cristin.png
Sist oppdatert: 12.03.2018 14:45:08
Dele innhold