HiMolde - Helselogistikk
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Helselogistikk

 Helselogistikk

Helselogistikk er at fagfelt hvor en anvender og utvikler logistiske modeller innenfor både sykehus og primærhelsetjenesten. Forskningsgruppen består av forskere innenfor alle områdene som er tilknyttet logistikk, samt forskere med helsefagligutdannelse. Gruppen jobber med prosjekter som er direkte knyttet til både spesialist- og primærhelsetjenesten.

Helselogistikk omfatter flyten av pasienter gjennom hele sykehuset og innebærer en koordinering på tvers av mange faggrupper og avdelinger. Kompleksiteten innenfor sykehus er stor og innebærer mange aktiviteter som er organisert i ulike avdelinger. Koordinering av aktiviteter ved en enkelt avdeling kan være krevende i seg selv.  I samarbeid med St.Olavs Hospital, har vi vist hvordan anvendelsen av enkle produksjonsprinsipper øker ressursutnyttelsen på operasjonsavdelingen, samt hvilke faktorer som har innvirkning på effektiviteten. I de neste prosjektene skal vi se på den totale flyten gjennom hele sykehuset.
Innenfor primærhelsetjenesten står en overfor store utfordringer etter at samhandlingsreformen ble innført. Dette har ført til overføring av en rekke oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til blant annet hjemmebaserte tjenester. I et pågående prosjekt med tre kommuner har vi målt en rekke aktiviteter for å identifisere hvordan tidsforbruket er distribuert. Dette skal brukes i videre analyser for å utvikle mer hensiktsmessige modeller for drift av hjemmebaserte tjenester. 

Vi fokuserer på følgende forskningsområder:
• Pasientflytanalyser
• Effektivitetsanalyser
• Analyser av produksjonsprosesser
• Variasjonsanalyser

Metoder som anvendes i forskningen:
• Simuleringsmodeller
• Optimeringsmodeller
• Økonometriske modeller/Statistiske analyser
• SEM/PLS-SEM

 

hospit.jpg

 Gruppeleder

Berit_I_Helgheim@hiMolde_no.jpg

Berit Helgheim
Stilling: Førsteamanuensis
Enhet: Avd. for logistikk
Telefon: +47 71 21 42 61
E-post: Berit.I.Helgheim@hiMolde.no
Kontor: A-264

 

 Medlemmer

Ansatte:

Førsteamanuensis/Postdoc Birgithe E. Sandbæk

 Professor Lars Magnus Hvattum

Førsteamanuensis Ketil Danielsen

Stipendiat Yusta Wilson Simwita 

 

Eksterne:

Professor dr med Petter Aadahl, St.Olavs Hospital

Professor Rebecca Jörnsten, University of Gothenburg/Chalmers 

 Cristin

cristin.png
Sist oppdatert: 02.09.2016 14:25:29
Dele innhold