HiMolde - Helse og utdanning
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Helse og utdanning

 Helse og utdanning

Forskningsgruppen Helse og utdanning ble etablert ved Møreforsking Molde i 2011, og er involvert i et bredt spekter av forskningsprosjekt innenfor helse og utdanning. 

Forskningsgruppens målsetting er 1) å være en foretrukket FoU-partner for forskningsdrevet innovasjon i offentlig sektor og 2) å være en sterk forskningsgruppe med tverrfaglig sammensatt kompetanse innenfor enkelte kjerneområder i skjæringsfeltet helse, oppvekst og utdanning. 

De kommunale helse- og omsorgstjenestene opplever at de får stadig større og mer kompliserte arbeidsområder som må utvikles og organiseres med mer samhandling og økt koordinering for å møte det nye utfordringsbildet. Samtidig skal tjenestene sjonglere ansvaret for stadig sykere utskrivningsklare pasienter og et større fokus på forebyggende folkehelsearbeid og tidlig innsats. Forskningsgruppen Helse og utdanning møter dette utfordringsbildet gjennom ulike forskningsprosjekt på helse- og omsorgstjenester innenfor:

  • Reformimplementering og kommunal tjenesteforvaltning
  • Samhandling og pasientforløp
  • Folkehelsearbeid
  • Tidlig innsats og tjenester for utsatte barn og unge

I arbeidet med helse og levekår for barn og unge, er skole, oppvekst og samhandling mellom ulike tjenesteytere sentrale tema. Kvalitet i opplæringen kan ha avgjørende betydning for barn og unges utdannelse, levekår og framtidsutsikter for arbeidsdeltakelse, god helse og livskvalitet. Hvordan kan en utvikle kvaliteten i skolen på en måte som kommer flere til gode? Hvordan kan styring og ledelse legge et godt grunnlag for kvalitet i skolen? Hvordan kan en skape mer koordinerte tjenester når barn og unge har behov for hjelp fra flere tjenesteytere? Hvordan kan utdanning og arbeidsliv tilrettelegges bedre for flere med modeller for økt inkludering? Møreforsking har prosjekter som omhandler slike problemstillinger og innen følgende områder:

  • Styring, ledelse og kvalitet i opplæringen
  • Gjennomføring i videregående opplæring
  • Modeller for økt inkludering i skole og arbeidsliv 
  • Samhandling om utsatte barn og unge
  • Levekår blant barn og unge, deriblant fritidsaktiviteter

Forskningsgruppen består i dag av forskere med en bredt sammensatt fagkompetanse, og samarbeider tett med andre faggrupper ved Møreforsking Molde, flere av fagmiljøene ved Høgskolen i Molde, andre avdelinger i Møreforsking, Høgskulen i Volda, samt med andre sentrale forsknings-, universitets- og høgskolemiljø innen disse fagområdene. 

helse og samfunn.jpg

 Gruppeleder

kari_bachmann.png

Kari Bachmann
Stilling: Forskningsleder
Enhet: Møreforskning
Telefon: +47 71 21 42 77
E-post: Kari.Bachmann@hiMolde.no

 Medlemmer

kaurstad.png

Guri Kaurstad
Stilling: Forsker II
Enhet: Møreforskning
Telefon: +47 71 21 42 85
E-post: Guri.K.Skrove@hiMolde.no

              

groven.jpg.png

Gøril Groven
Stilling: Forsker III
Enhet: Møreforskning
Telefon: +47 71 21 42 92
E-post: Goril.Groven@hiMolde.no

Dette er de ansatte i gruppen per i dag. Vi samarbeider for øvrig med flere personer ved Høgskolen i Molde.    

 

 Cristin

cristin.png
Sist oppdatert: 02.09.2016 14:18:59
Dele innhold