HiMolde - Omsorg, pleie og behandling av alvorlig syke og døende
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Omsorg, pleie og behandling av alvorlig syke og døende

 Omsorg, pleie og behandling av alvorlig syke og døende

​Forskningsgruppen Omsorg, pleie og behandling av alvorlig syke og døende er et samarbeid mellom Høgskolen i Molde og Helse- Møre og Romsdal. Gruppen er tverrfaglig sammensatt, og består av forskere og fagpersoner fra ulike fagmiljøer og institusjoner. Sentralt i gruppens arbeid står tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid om forskning, forskningsaktiviteter og formidling av forskning.

Gruppens overordnede målsetting er å være et forskningsnettverk som har forgreininger til både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale miljø,  og som søker å få frem og formidle kunnskap innen fagfeltet palliasjon. Mer konkret vil det si:

  • Stimulere til praksisnær forskning, herunder initiere og/eller bidra til gjennomføring av kliniske prosjekt
  • Være et diskusjonsforum for:
    • aktuelle forskningskandidater på master- og doktorgradsnivå,   bistå i nødvendige søkeprosesser samt være en «døråpner» inn til aktuelle forskningsfelt
    • ansatte i utvikling av nye prosjekter, samt være behjelpelig med å finne veiledere
    • etablerte forskningsprosjekter via respons på artikkelutkast ol.
  • Formidle og diskutere forskning via fag- og forskningsseminar
  • Presentere egen forskning på lokale, regionale, nasjonale og internasjonale konferanser, samt i nasjonale og internasjonale tidsskrift

Hovedfokuset i forskningen er rettet mot palliasjon til mennesker med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Dette gjelder mennesker i ulike aldre, med ulike sykdommer, i ulike faser av sykdomsforløpet og involverer pasienter både i- og utenfor institusjon. Pårørende og befolkningens holdninger er inkludert i dette.

 

Medlemmene i forskningsgruppen er hovedsakelig ansatt ved Høgskolen i Molde og Sykehuset i Molde. I tillegg er det forskere og fagpersoner fra sykehusene i Ålesund og Kristiansund, samt kommunehelsetjenesten. Master- og phd kandidater er også medlemmer i gruppen. Forskningsgruppen har også et samarbeid med internasjonale fag- og forskningsmiljø. Eksempelvis har gruppen samarbeid med en forsker og fagperson fra Stanford Medicine, California. Vedkommende er ansatt som Professor II ved HIM, og er direkte tilknyttet utdanningen i Avansert klinisk sykepleie med spesialisering innen Palliativ omsorg.

Forskningsgruppen har tre til fire forskningsgruppemøter per år. I tillegg arrangerer gruppen to fag- og forskningsseminar der nasjonale og internasjonale forskere deltar.

Gruppens medlemmer har bl.a publisert forskning i internasjonale tidsskrifter, utgitt bøker, samt bidratt med postere eller muntlige presentasjoner på lokale, nasjonale og internasjonale konferanser.

omsorg.jpg

 Gruppeleder

aud.png

Aud Orøy 
Stilling: Førsteamanuensis
Enhet: Avd. for helse og sosialfag
Telefon: +47 71 21 40 16
E-post: Aud.J.Oroy@hiMolde.no
Kontor: A-313

 

 Medlemmer

Ansatte:

gchan@stanfordhealthcare.org PhD/Associate Proferssor HiM

 kjell.erik.stromskag@helse-mr.no  PhD/Professor II, HIM

aud.J.oroy@hiMolde.no PhD/Førsteamanuensis, HIM

ingrid.j.hogstad@himolde.no PhD-kandidat, HIM

tone.hegdal@hiMolde.no, MD/Høgskolelektor, HIM

hege.hol@hiMolde.no MD/Høgskolelektor, HIM

anita.nilsen@himolde.no MD/Høgskolelektor, HIM

thea.brevik@stud.himolde.no  Masterstudent, HIM

Eksterne:

kjell.erik.stromskag@helse-mr.no  PhD/Overlege, Helse-mr

bardo.driller@helse-mr.no  Overlege, Helse-mr

anne.fasting@helse-mr.no  Overlege, Helse-mr

jorunn.brekke.fjeldheim@helse-mr.no Overlege, Helse-mr

inger.stokke@helse-mr.no MD/Spesialsykepleier i onkologi, Helse-mr

marianne.b.gjerde@helse-mr.no, MD/Spesialsykepleier, Palliativ omsorg, Helse-mr

lillian.karlsen@kristiansund.kommune.no, MD/Kreftkoordinator, Kristiansund kommune

elchrisb@online.no MD, Lindrende team, Helse-mr

Ingvill.Flisnes.Nilsen@helse-mr.no, Spesialsykepleier i onkologi, Helse-mr

trude.solenes@helse-mr.no Spesialsykepleier i onkologi, Helse-mr

line.ostrem.bjornevik@sula.kommune.no Spesialsykepleier, Palliativ omsorg, Sula kommune

tanja.alme@sula.kommune.no Kreftkoordinator, Sula kommune

anett.tarberg@tussa.com Kreftkoordinator, Ulstein kommune


gchan@standfordhealthcare.org
PhD/Director Center for Education and Professional Development at Stanford Health Care, Stanford, California.  

 Cristin

cristin.png
Sist oppdatert: 12.03.2018 14:38:28
Dele innhold