HiMolde - Psykisk helsearbeid
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Psykisk helsearbeid

 Psykisk helsearbeid

Dette er en gruppe med fokus på psykisk helsearbeid, på tvers av ulike kontekster og arbeidsformer, dvs. psykisk helsevern/psykiatri, psykisk helsearbeid innen kommunehelsetjenesten og kriminalomsorgen.

 

Nedslagsfeltet er både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, herunder at det både drives praksisnær forskning i regionen og at flere medlemmer deltar i større nasjonale og internasjonale prosjekter. Det kan her også anmerkes at Forskningsgruppen innen psykisk helsearbeid benytter data fra Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag, HUNT i et samarbeidsprosjekt mellom HiM, NTNU, Oslo Universitetssykehus og Ålesund sykehus. Videre har deltagere fra denne gruppen inngått en samarbeidsavtale mellom Oslo Universitetssykehus, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst (KPS) og Institutt for psykiatri ved Universitetet i Oslo.

Aktuelle temaer:
• Risikokartlegging og voldsforebygging innen spesialisthelsetjenesten, kommunebasert praksis og kriminalomsorgen. 
• Skjult og åpen tvang i behandlingsrelasjoner,
• Historisk utvikling av behandlingsrelasjoner og pasientbegrepet i psykisk helsearbeid,
• Nye roller og kompetansebehov i kommunehelsetjenesten,
• Rehabilitering av sterkt ressurskrevende pasienter 
• Helsetjenesteorganisering
• Tverrfaglig samarbeid

• Brukeren som sentral aktør/premissleverandør
o Brukermedvirkning i lokalt psykisk helsearbeid
o Erfaringsmedarbeidere – brukeren som ressurs


Forskningstilnærminger:
• Prevalensstudier 
• Effektstudier
• Forløpsstudier
• Case-studier
• Valideringsstudier (bl.a. MINI, HCR-20 v.3)

• Kvalitativ utforskning av kliniske fenomener

• Undersøke sammenhenger mellom fenomener
o ”dekomponere” ulike kliniske tilstander;
o utforske karakteristika ved bestemte diagnosegrupper

samtale.jpg

 Gruppeleder

Karl_Y_Dale@himolde_no.jpg

Karl Yngvar Dale
Stilling: Førsteamanuensis
Enhet: Avd. for Helse og sosialfag
Telefon: +47 71 21 40 57
E-post: Karl.Y.Dale@himolde.no
Kontor: B-304

 Medlemmer

Ansatte:

 Stål Bjørkly

Hans Petter Iversen

Kjellaug Myklebust

Solrun Brenk Rønning

Jeanette Varpen Unhjem

Solfrid Vatne

John Olav Roaldset

Ingunn Mundal

Helene Hoemsnes

Anne M. Botslangen

Britt Mari Olsen

Atle Ødegård

Eksterne:

Thore Folland (Molde kommune)

Stein Pettersen (Helse Møre og Romsdal)

Ragnhild Naas (Molde kommune)

Sissel Telnes Orvik (Midsund kommune)

 

Lokale samarbeidspartnere:

ROR – kommunenettverket innen psykisk helsearbeid og rus
Fræna kommune, Helse-og omsorg/psykisk helsearbeid
Klinikk for psykisk helsevern, Helse Møre og Romsdal, døgn - og poliklinikker
Kriminalomsorgen i Møre og Romsdal (både lukket og fri)
Sunnmøre politidistrikt
BUF Etat, Familievernkontoret i Molde
HUS-gruppen Møreforskning


Nasjonale samarbeidspartnere:

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus, Vestre Viken HF. 
Kompetansesenter for rettspsykiatri, Helse-Bergen
Medisinsk fakultet NTNU


Internasjonale samarbeidspartnere:

Simon Fraser University, Vancouver , Canada
Universitetet i Groningen, Nederland. 
Erasmus Universitet, Rotterdam, Nederland
Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
Radboud University, Nederland

 Cristin

cristin.png
Sist oppdatert: 02.09.2016 12:30:12
Dele innhold