HiMolde - Planning, Optimization and Decision Support
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Planning, Optimization and Decision Support

 Planning, Optimization and Decision Support

Gruppen forsker på kvantitative metoder med anvendelse innen planlegging og beslutningsstøtte. Organisasjoner står overfor stadig mer komplekse og utfordrende beslutninger, og har tilgang til en stadig økende mengde data. Mange beslutninger som tradisjonelt gjøres manuelt, kan nå analyseres mer effektivt med hjelp av matematiske modeller og beregninger utført av datamaskiner. 

Forskningsgruppens koordinerer aktiviteter innenfor planlegging, optimering og beslutningsstøtte ved Høgskolen i Molde. Målet med forskningen er å legge til rette for at beslutningstakere skal kunne benytte automatiserte beregninger for å støtte opp under beslutninger og planleggingsaktiviteter, på strategisk så vel som taktisk og operasjonelt nivå. 

Blant metodene som benyttes er optimering gruppens hovedfokus, og det forskes på metoder og implementasjoner som kan anvendes til å løse en rekke ulike typer optimeringsproblemer. Eksempler på anvendelsesområder er ruteplanleggingsproblemer til lands eller til havs, hub-lokalisering, produksjonsplanlegging og beredskapsplanlegging. Gruppen har også et fokus på problemstillinger hvor håndtering av usikkerhet spiller en viktig rolle, samt på fler-kriterie-problemer.

Optimeringsmetodene som brukes spenner fra klassiske heuristikker og metaheuristikker til eksakte metoder. I tillegg til optimeringsmetoder har gruppen kompetanse innenfor simulering og bruk av økonometriske modeller.

Gruppen samarbeider tett med andre forskningsmiljøer i Norge, samt internasjonalt med grupper i Brasil, Canada, Danmark, Portugal, Spania og USA.

 Gruppeleder

Lars_M_Hvattum@himolde_no.jpg

Lars Magnus Hvattum
Stilling: Professor
Enhet: Avd. for logistikk
Telefon: +47 71 21 42 23
E-post:  Lars.M.Hvattum@himolde.no

 Medlemmer

Ansatte:

 Halvard Arntzen
Arild Hoff

Johan Oppen, Møreforskning 

Studenter ved Høgskolen i Molde deltar også i forskningsgruppen.
 

Eksterne:

Brice Assimizele, NTNU Ålesund
Markus Brachner, UiT

 Cristin

cristin.png
Sist oppdatert: 02.09.2016 14:31:06
Dele innhold