HiMolde - SOL - Social change, Organisation and Management
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

SOL - Social change, Organisation and Management

 SOL - Social change, Organisation and Management

SOL-gruppen (Samfunn, Organisasjon og Ledelse) är en samhällsvetenskaplig forskningsgrupp. Gruppen studerar i huvudsak den lokala/regionala nivån, ofta kopplat till samhällsändringar. F eks bedrivs forskning om kommuner och reformer, organisering och samhandling av offentliga tjänster, ansvar och kontrakt/reglering, representation och styrning mellan olika förvaltningsnivåer. Gruppen har en tonvikt av forskare med bakgrund i statsvetenskap/organisation och juridik, men även andra samhällsvetenskapliga inriktningar återfinns i gruppen. Flera projekt bedrivs mångvetenskapligt.

Gruppen har samarbetar ofta med forskare inom de nordiska länderna. Vi arbetar i gemensamma projekt, med gemensam publicering och försöker aktivt närvara på centrala konferenser. Gruppen välkommnar också gästforskare och forskningsutbyten.

Gruppen har lång erfarenhet av evalueringsprojekt och arbete med förmedling av kunskap. Gruppen strävar efter en nära dialog med offentliga aktörer/organisationer. SOL-gruppen arrangerar också öppna föreläsningar om aktuella politiska spörsmål.

SOL-gruppen publicerar i nationella och internationella journaler f eks Regulation and Governace, Nordiske Organisasjonsstudier, Tidsskrift for samfunnsforskning, Businesss and History. SOL-gruppen skriver också antologier/bokkapitel och forskningsrapporter. Gruppen har också gett ut böcker, f eks. Evaluering i teori og praksis. (red.: Tornes, K.) och Resultatkommunen: reformer og resultater (red.: Torsteinsen, H.)

Medlemmarna i SOL-gruppen undervisar framförallt på Masterprogrammet i Samfunnsendring, Organisasjon og Ledelse (SOL) och/eller/ bachelorprogrammet i Juss og Administration. Gruppen strävar efter en tydlig koppling mellan forskning och undervisning. Om möjlighet finns så erbjuder vi studenter att arbeta i projekt kopplat till masteroppgaven på SOL-programmet.

Bild - SOL.jpg

 Gruppeleder

Lisa_Hansson@himolde_no.jpg

Lisa Hansson
Stilling: Førsteamanuensis
Enhet: Avd. for økonomi og samfunssvitenskap
Telefon: +47 71 19 58 09
E-post: Lisa.Hansson@himolde.no
Kontor: B-228

 

 Medlemmer

Ansatte:

 Dag Magne Berge 
Ove Bjarnar 
Anne Botslangen
Linda Bøyum-Folkeseth 
Odd Anders Bøyum-Folkeseth 
Hallgeir Gammelsæter 
Ingunn Gjerde 
Lisa Hansson 
Johan Holmgren
Beinta I Jakupsstovu 
Frank Robert Lien 
Georg Inge Iversen Panzer 
Lars Magne Rønhovde 
Oskar Solenes 
Erlend Vik 
Turid Aarseth 
Inger Cecilie Frisvoll 

Eksterne:

 Dag Harald Claes (UiO, University of Oslo)
Ralf Kirchhoff (NTNU, Norwegian University of Science and Technology)
Harald Torsteinsen (UiT, Arctic University of Norway)

Sist oppdatert: 10.04.2017 10:22:57
Dele innhold