HiMolde - Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning

 Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning

​Felles forskningsgruppe mellom Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.

 

Tverrprofesjonelt samarbeid har, i løpet av det siste tiåret, blitt etablert som et eget fagområde, nasjonalt og internasjonalt. Dette har skjedd i nær tilknytning til helse- og sosial tjenestenes utvikling, som i økende grad har blitt spesialisert og dermed også fragmentert. Dette har skapt store utfordringer mht samarbeid mellom profesjonelle tjenesteytere og mellom tjenesteyterne og brukerne.

TPS-bloggen

Forskningsgruppens målsetning er: Å være et forskernettverk som har forgreninger regionalt, nasjonalt og internasjonalt og som søker å få frem kunnskap innenfor områdene interprofessional collaboration (IPC) og interprofessional education (IPE) – herunder etablere og gjennomføre prosjekter og sørge for å formidle funn/resultater på en mangfoldig måte. 

Det ligger i denne relativt vide målsetningen at hovedfokuset for forskningsgruppen er å arbeide for å heve kvaliteten på helse og sosial tjenestene. Dette ser vi for oss kan skje både ved å a) gjennomføre forskningsprosjekter i ulike praksisfelt (kontekster) og b) gjennomføre prosjekter og skape økt oppmerksomhet om betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid i utdanningsinstitusjonene. 

Deltakerne i forskningsgruppen er forskere fra Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda, NTNU Ålesund og Universitetet i Stavanger. Gruppen har også relativt mye kontakt med forskere fra Danmark, England og USA. Det arbeides for tiden med å opprette partnerskapsavtaler med sentrale institusjoner innenfor fagfeltet. Vi ser dette som viktig for blant annet kandidatutveksling (internasjonalisering). Flere av forskerne i forskergruppens utvidede nettverk er bidragsytere og samarbeidspartnere i forhold til større søknader. Deltakere i forskningsgruppen er i dag bl.a involvert i prosjekter finansiert av Norges Forsknings Råd (NFR) og EU/RISE. 

Flere av deltakerne i gruppen har sentrale verv i de ledende tidsskriftene innenfor forskningsgruppens område og dermed også kontakt med et større internasjonalt nettverk (Journal of Interprofessional Collaboration og International Journal of Integrated Care). De samme deltakerne er jevnlige bidragsytere til internasjonale konferanser innenfor tverrprofesjonelt samarbeid (IPC/IPE). Deltakerne i forskningsgruppen har siden begynnelsen av 2000 tallet publisert en rekke artikler i anerkjente vitenskapelige tidsskrift. 

Flere personer i forskningsgruppen er eksterne medlemmer og har professor II stillinger ved HiM. Flere PhD kandidater deltar (eller har nær tilknytning til forskningsgruppen) og veiledes av forskere i gruppen. 

 

Ødegård - tverrprofesjonelt - illustrasjon.PNG

 Gruppeleder

Atle_Odegard@himolde_no_png.jpg

Atle Ødegård
Stilling: Professor
Enhet: Avd. for helse- og sosialfag
Telefon: +4771214014
E-post: Atle.Odegard@hiMolde.no
Kontor: B-329

 

 Medlemmer

Ansatte:

 

Førsteamanuensis: Hans Petter Iversen
 
 
Førstelektor: Signe Julnes
 

Førsteamanuensis: Trude Fløystad Eines

 Førsteamanuensis: Siv Elin Nord Sæbjørnsen
 
PhD-student: Erlend Vik
 
Høgskolelektor: Helene Hoemsnes
 

Eksterne:

Dosent: Synnøve Hofseth Almås (NTNU/Ålesund)

Førsteamanuensis Frøydis Vasset (NTNU/Ålesund)

Førsteamanuensis Bente Hasle
(HiVolda)

Førsteamanuensis Roar Stokken
(HiVolda)

Professor II: Elisabeth Willumsen (UiS)

Professor II: Susanne Lindqvist

 Gruppen på Cristin

Sist oppdatert: 21.03.2018 13:21:55
Dele innhold