HiMolde - Personer
SharePoint

Skip Navigation Linkspersoner

Personer

Logo.jpg

 

Senter for Helselogistikk

 
 

Leder for senteret: Berit Irene Helgheim, Høgskolen i Molde
PhD i logistikk. Hovedfelt: Empiriske analyser.

Bakgrunn innenfor SCM.

Sykepleier med erfaring fra både spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste

 

Førsteamanuensis/Postdoc Birgithe E. Sandbæk, Høgskolen i Molde
Cand.med, PhD i logistikk.
Hovedfelt: Empiriske analyser.
Bakgrunn som sykehuslege.

  

Professor Lars Magnus Hvattum, Høgskolen i Molde
Hovedfelt: Optimerings-og simuleringsmodeller

 

Førsteamanuensis Ketil Danielsen, Høgskolen i Molde
Hovedfelt: Simuleringsmodeller

 

Stipendiat Line Slyngstad, Høgskolen i Molde

Prosessanalyser i Hjemmetjenesten.

 

Stipendiat Yusta Simwita Yusta Wilson, Høgskolen i Molde
PhD kandidat: Forbedring av produksjonsprosesser ved et sykehus i Tanzania.

 

Professor dr med Petter Aadahl, St. Olavs Hospital
Anestesilege og forskningssjef ved St. Olavs Hospital
Ansatt i 10% stilling ved HiM.

 

Professor Rebecca Jörnsten, University of Gothenburg/Chalmers
Professor i statistikk,
Ansatt i 10% stilling ved HiM
Hovedfelt: Utvikler nye statiske metoder som anvendes innenfor medisinsk forskning.

 

Professor Svein Bråthen, Høgskolen i Molde
Professor i samfunnsøkonomi.

 

Førsteamanuensis Johan Holmgren, Høgskolen i Molde
Førsteamanuensis i økonomi.

Sist oppdatert: 02.03.2017 16:01:17
Dele innhold