Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Facebook - den nye konkurrenten

Av: spSetup | Publisert: 06.07.2012 12:10:04
IMG_1607
Studieårsleder ​Jeanette Varpen Unhjem Foto: Jan Ragnvald Eide
​Forfatter: Jeanette Varpen Unhjem, studieårsleder 1. studieår Sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Mold​e

Det viktigste og kanskje det vanskeligste for en lærer er å virkelig nå frem til sine elever og studenter. Ulike pedagogiske metoder fungerer som hjelpemidler, men et grunnleggende prinsipp er å møte elevene og studentene der de er. Mange lærere har fått erfare at elevene og studentene nå er på Facebook.

 
Sosiale medier som pedagogisk hjelpemiddel
Facebook har i løpet av de siste årene etablert seg som det største nettsamfunnet, og som et av de mest fremtredende fenomener innen sosiale medier. Stadig flere flytter inn på denne arenaen: Fra å være et lukket nettverk for studenter, er det nå blitt tatt i bruk av både private, offentlige og kommersielle aktører. Det er forskjellige syn på hvordan skoler og lærere skal forholde seg til at elever og studenter er aktive på Facebook og andre sosiale medier, og at dette til og med skjer i skoletimer og under forelesninger. Løsninger skisseres langs en linje hvor ytterpunktene går fra forbud mot bruk av data og mobil til anvendelse av sosiale medier som et pedagogisk hjelpemiddel.
 
Dyp generasjonskløft
Det er grunn til å tro at en del lærere kjenner sosiale medier i mindre grad enn hva elevene og studentene gjør. Mange elever og studenter er aktive brukere av både Facebook og andre sosiale medier, blogging er for eksempel høyst aktuelt. Man kan si det eksisterer en dyp generasjonskløft på dette området, og lærere kan være skeptiske til å følge sine elevers og studenters fotspor inn i denne fremmede virtuelle virkeligheten.
 
Noe av grunnen til dette kan være at det for lærere, og andre fagpersoner som arbeider med mennesker, kan være ønskelig og nødvendig å ivareta en grense mellom det personlige og det profesjonelle. Sosiale medier kan utfordre skillet mellom privat og offentlig sfære. Før-Facebook-generasjonen er ikke like vant til å være synlig som den yngre generasjonen, og de ønsker det kanskje heller ikke i like stor grad.
 
Ren ekshibisjonisme?
Generasjonene har trolig ulik forståelse av hva det innebærer å være aktiv bruker av sosiale medier. For noen kan det fremstå som ren ekshibisjonisme, mens for andre kan det spille viktige funksjoner i det sosiale livet. Nettverksbygging kan se ut til å bli stadig viktigere, og sosiale medier kan være effektive hjelpemidler i arbeidet med å knytte kontakter som kan være gunstige for både jobbsøking og senere når man har kommet inn i arbeidslivet.
 
Facebookside med faglig innhold fra Høgskolen i Molde
Sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Molde ønsker å være synlig for og utvikle kontakten med studenter og andre interesserte og har opprettet en egen Facebookside med oppdateringer knyttet til sykepleierutdanningen spesifikt og til helsefag generelt. På denne måten kan Facebooksiden være et møtepunkt for personer som har faglig interesse og engasjement.
 
Kunnskapsutvikling på tvers av generasjoner og teknologier
Det er en mager trøst at neste gang en student logger seg inn på Facebook midt i forelesningen, så er det for å lese en faglig relevant oppdatering. Facebook er en konkurrent i kampen om studentenes oppmerksomhet, men den er ikke den eneste. Gjennom engasjement og kreativitet kan lærere forhåpentligvis skape møteplasser som ikke lar seg kue av nye konkurrenter, men som legger til rette for kunnskapsutvikling på tvers av generasjoner og teknologier.

 

Sist oppdatert: 31.03.2015 11:18:01
Dele innhold