Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
For studentene

Semesteravgift og andre avgifter og priser

Av: Straumsheim Jens Petter | Publisert: 17.08.2012 13:08:13
​For å kunne avlegge eksamen ved universitet og høgskoler må studenten betale en pliktig semesteravgift. 
Semesteravgiften er kr 745,- per semester og omfatter:
 
 • kr 500,- til Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre (SFRN).
 • Papiravgift kr 225,- som skal dekke avgift til Kopinor (150,-) og utdelt materiale og utskrifter (75,-)
 • "SAIH-tierne", kr 20, går til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefonds (SAIH) Støtten er frivillig og studentene kan selv trekke fra dette beløpet - før betaling. Mer om SAIH.
Semesteravgifta må være betalt for å få semesteroblat og for å gå opp til eksamen.
 
Betalingsinformasjon finnes i StudentWeb. Betalingsfrister er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Studenter som ikke betaler innen fristen mister tilgangen til høgskolens datasystemer, og får ikke avlegge eksamen.
 
Studenter som har betalt semesteravgift, men som allikevel ikke registrerer seg eller som avbryter studiet tidlig i semesteret kan be om å få refundert semesteravgifta. Refusjonskravet skal fremsettes seinest 1. september i høstsemesteret og seinest 1. februar i vårsemesteret. Studentkortet skal leveres inn sammen med refusjonskravet (for kontroll av semestermerke), men vil bli returnert til studenten.

Eksamensavgifter

Eksterne studenter får ikke avlegge eksamen ved Høgskolen i Molde.
 
Egne studenter kan søke om å få avvikle eksamen eksternt dersom det foreligger særskilte grunner (årsaken skal dokumenteres). Eksamen kan bare legges til en institusjon med eksamensrett (universitet, høgskole eller videregående skole). Studenten skal selv gjøre nødvendige avtaler med den eksterne institusjonen, og dekke kostnader til vakter, romleie etc. ved den eksterne institusjonene. Pris for høgskolens administrasjon av ekstern eksamensavvikling for egne studenter er kr 1000,- pr eksamen.
 
Tidligere studenter ved HiMolde som ønsker å forbedre sin karakter, må søke om å bli tatt opp som emnestudent innenfor de regler som gjelder. Et grunnleggende vilkår for å få innvilget slik søknad er at dagens eksamens- og prøveordninger faglig sett er likeverdige og dekkende for det emne som ønskes forbedret.
 

Andre priser

Vitnemål/karakterutskrifter:

 • Utsteding av duplikat vitnemål (elektronisk): 1000,-
 • Utsteding av duplikat vitnemål av eldre dato (skrevet manuelt): 1300,-
 • Karakterutskrift av eldre dato som blir utstedt manuelt: 300,-

Annet:

 • Utsteding av nytt studentkort: 500,-
 • Priser for printkopier:
  • kr. 0,50 per side for svart/hvit
  • kr. 1,00 per side for farge

   Kvoten er kr. 250 pr. semester. Les mer om utskrift- og betalingsløsning på IT-senteret sin side.
 
Sist oppdatert: 06.07.2017 09:38:37
Dele innhold