Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Langvarig sykdom og tilhørende permisjon - retningslinjer for oppfølging

Av: Gustad Jørn Roger | Publisert: 23.07.2012 10:18:29
Generelt oppfordres til jevnlig kontakt mellom arbeidstaker og personalleder i sykmelding/permisjon, og enkelte formelle aktiviteter/plikter følges opp i forbindelse med møte med arbeidstakeren.
 
Formelle aktiviteter (angitt med siste frist) etter første sykmeldingsdato (for detaljert oversikt, se her):
  • 4 uker: oppfølgingsplan sendes sykmelder (skjema, her) og skal innsendes til NAV ved forespørsel
  • 7 uker: dialogmøte I med sykmeldt og eventuelt sykmelder og bedriftshelsetjeneste (skjema, her) - hvis ikke åpenbart unødvendig
  • 26 uker: dialogmøte II (i regi av NAV)
  • 35 uker1: brev om sykepengerett, permisjonsrett mv sendes den sykmeldte, etter at innholdet er avklart mellom arbeidstaker og personalleder
  • 74 uker2: dialogmøte III (kontaktmøte i regi av HiM) (skjema, her)
  • 87 uker3: brev om utvidet permisjonsrett mv sendes den sykmeldte, etter at innholdet er avklart mellom personalleder og arbeidstaker
  • 125 uker4: dialogmøte IV (kontaktmøte i regi av HiM) (skjema, her)
  • 138 uker5: brev om retur eller avslutning av (deler av) arbeidsforhold mv sendes den sykmeldte, etter at innholdet er avklart mellom personalleder og arbeidstaker
 
Personalleder sørger for gjennomføring av oppfølgingsplan og dialogmøter, mens ØP-kontoret hjelper til med dokumentasjon i arkivsystemet og oversendelse til lege/NAV. ØP-kontoret har ansvar for all øvrig korrespondanse. ØP-kontoret kan også delta på dialogmøter etter behov.
 
NB: Alle utfylte skjemaer legges på den ansattes personalmappe.


1 Senest innen utgangen av niende måned i sykmeldingsåret
2 Senest innen utgangen av sjette måned i første permisjonsår
3 Senest innen utgangen av niende måned i første permisjonsår
4 Senest innen utgangen av sjette måned i andre permisjonsår
5 Senest innen utgangen av niende måned i andre permisjonsår

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sist oppdatert: 29.07.2015 09:34:26
Dele innhold