Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Orienteringsordliste

Publisert: 10.07.2012 14:49:32
orienteringsordlista
Det kan være mye å sette seg inn i.​
​Når man begynner å studere er det mange nye og ukjente ting man må forholde seg til. Noen av dem er ord og begreper. Her får du en liten innføring i ord du vil møte som student.
​A,.B,.C,.D,.E,.F, karakterskalaen. A er best, E er lavest ståkarakter. F er stryk.

Arbeidskrav, angir hvilke ekskursjoner, semesteroppgaver, øvingsoppgaver, kvalifiseringsoppgaver og lignende som du må få godkjent før eksamen. Dette er absolutte krav til alle studenter som skal gå opp i et emne.

Auditorium, betyr et rom for tilhørere. Det er større undervisningsrom/-saler. De største forelesningene holdes i et auditorium.

Avdeling, det er de som er ansvarlige for undervisning og forskning i bestemte fag. Ved HiMolde er det to avdelinger, nemlig avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag og avdeling for helse- og sosialfag.

Bachelorprogram (3 år), et studieprogram som fører frem til en bachelorgrad. Det er på 180 studiepoeng. Opptaksgrunnlaget er allmenn studiekompetanse fra videregående skole.

Campus, universitet eller høgskoleområde. Her kalles det Molde Campus.

Disputas, høytidelig anledning hvor doktoranden forsvarer sin doktorgrads-avhandling.

Doktorgraden, den høyeste akademiske grad du kan oppnå. Dette tar normalt tre-fire år ekstra utover et masterstudium.

Eksamensoppmelding, når du vet hvilke eksamener du vil ta, gir du melding om dette til skolen, ved HiMolde foregår dette på StudentWeb.

Emne, den delen av studieprogrammet som det gis undervisning i gjennom semesteret og som avsluttets med en eksamen med en karakter. Et emne har en tittel og en emnekode, og den har et bestemt antall studie­poeng.

Emnekode, bokstav- og tallkode for emnet som ofte har en bokstavforkortelse knyttet til faget du studerer, og samtidig en tallkode som gjenspeiler på hvilket nivå emnet er tatt.

Erasmusstudent, en student som er tilknyttet student-utvekslingsprogrammet Erasmus.

Fag, flere emner som er nært beslektet og som har sin egen betegnelse. Typiske fag er økonomi og helse.

Fagplan, en beskrivelse av det studiet du skal gå på.

Forelesning, er det du i dag kaller en time. Det meste av undervisningen skjer ved forelesninger, altså at en foreleser går gjennom pensum for studentene. Det er lov å stille spørsmål.

Forkunnskapskrav, fag og emner som du må ha avlagt eksamen i før du kan melde deg opp til emnet, eller på andre måter må kunne dokumentere at du har visse kunnskaper om og ferdigheter i. Dette er absolutte krav til alle studenter som skal avlegge eksamen i emnet.
 
Fronter, nettbasert portal eller LMS (learning management systems) for læring og kontakt mellom lærere og studenter. Oppgaver levers ofte inn via fronter.

Gradsseremoni, seremoni der studenter får sine diplomer. Åpnes og avsluttes med en akademisk prosesjon.

Gruppeøving, grupper som er organiserte av skolen, brukt til å løse oppgaver og lære.
 
Kollokvie, betyr egentlig drøfting. Kollokviegrupper kan studenter organisere selv, utenom organisert undervisning, for oppgaveløsning og andre faglige spørsmål. Det er også en god måte å bli kjent med hverandre på.
Kompendium, utdrag fra pensum, gjerne i samlet form som ofte selges i egne utsalg ved lærestedene.

Læringsutbytte, det du skal ha lært etter å ha gjennomført et emne.

Masterprogram (2 år), et studieprogram som fører frem til en mastergrad. Det er på 120 studiepoeng. Opptaksgrunnlaget er fullført bachelorprogram.

Professor, høyeste tittel for en som forsker eller underviser ved universitet eller høgskole. Krever doktorgrad eller tilsvarende.

Professor II, brukt om tilknyttede professorer som hovedsakelig arbeider ved andre studiesteder, men som er en del av tiden ved ditt studiested, som regel 20%.

Professor emeritus, pensjonert professor som fremdeles er tilknyttet lærestedet.

Semester, en periode med undervisning og tilhørende eksamen på ca et halvt år. Et studieår er delt inn i et høst- og vårsemester. Høst-semesteret varer i fra august og frem til jul mens vårsemesteret varer fra januar og fram til sommerferien.

Semesteravgift, avgift som må betales hvert semester. Går tilbake til studentene viavelferdstilbudet fra studentsamskipnaden.

Sluttkarakter, den ene karakteren som blir knyttet til hvert emne og som blir stående på karakterutskriften på vitnemålet ditt. Hvis emnet har mer enn en eksamensdag eller kortere eksamener underveis, blir det regnet ut en sluttkarakter for emnet.

Stipendiat, en person som er ferdig med mastergrad og som har fått stipend til å forske og utvikle seg selv faglig. Ved HiM jobber stipendiatene opp i mot en doktorgrad. Ofte brukt som forelesere.

Studentkort, identifikasjonskort med bilde som beviser at du er student. Kun gyldig sammen med en oblat som viser at du har betalt semesteravgiften. Studentkortet må du vise fram når du skal dokumentere at du er student, for eksempel hos studenthelsetjenesten eller når du kjøper tog- eller flybillett med studentrabatt. Ved HiMolde må du også ha med studentkortet på eksamen. Det fungerer også som nøkkelkort og du må bruke det hver gang du skal bruke printerne på høgskolen.

StudentWeb, nettplattform hvor du som student registrerer deg, melder deg opp til eksamen og betaler semesteravgift, dette vil du få hjelp til ved semesterstart.

Studiepoeng, et tall som angir omfanget av et emne eller et studieprogram ved å anslå den arbeidsinnsatsen universitetet forventer at du må yte. Et studieårs arbeidsinnsats er satt til 60 studiepoeng. Emnene ved HiM er vanligvis på 7.5 eller 15 studiepoeng.

Studieprogram, en utdanning som er satt sammen av emner slik at du får en kompetanse når du har fullført studieprogrammet. Da får du en grad (vanligvis bachelor- eller mastergrad). Når du blir tatt opp til en høgskole, får du studieretten din knyttet opp til et bestemt studieprogram. 
 
Sist oppdatert: 02.04.2015 08:22:01
Dele innhold