Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Aldring og eldreomsorg

Jobbmuligheter

Videreutdanningen kvalifiserer for arbeid innen gerontologi og geriatri i både første-, andre- og tredjelinjetjenesten.
 

Studiets faglige innhold

Studiet skal gi studentene kompetanse og kunnskap til å organisere og iverksette tiltak i samarbeid med eldre, deres pårørende, frivillige organisasjoner og andre yrkesgrupper innenfor eldreomsorgen. Studentene skal etter endt utdannelse ha kunnskaper om eldres sykdommer, behandling og rehabilitering, samt forebygging og mestring av sykdom og funksjonssvikt hos eldre, både på et samfunnsmessig og personlig plan. Studiet er organisert som et deltidsstudium som løper over to år (fire semestre). Studiet har til sammen 12 ukesamlinger. Det gjennomføres tre ukesamlinger per semester. Studentene vil bli organisert i faste refleksjonsgrupper (delvis veiledet) som møtes fire ganger hvert semester. I tredje og fjerde semester skal studentene gjennomføre 10 dager i observasjonspraksis. I fjerde semester vil studentene måtte bruke ca 10 dager til fordypningsoppgaver. Studiet er basert på en læringsstrategi som legger vekt på at studentene aktivt skal bearbeide lærestoffet og både skal få tilbakemeldinger på sitt eget arbeid og gi tilbakemeldinger til andre studenters arbeid underveis i studiet.
 
Sist oppdatert: 08.03.2016 08:54:10
Dele innhold