Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Av: Straumsheim Jens Petter | Publisert: 17.08.2012 13:46:57

 Mulighet for å søke lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie 

 

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid i både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Organisering

Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten er en videreutdanning med tre valgfrie spesialiseringsområder:

A.  Omsorg ved komplekse somatiske sykdomstilstander
B.  P
alliativ omsorg 
C.  D
emensomsorg

Studiet er organisert som et deltidsstudium over to år og har til sammen 12 ukesamlinger.

Samlingsuker:

Høst 2016: uke 35, 42 og 48
Vår 2017: uke 3,10 og 19

A.  OMSORG VED KOMPLEKSE SOMATISKE SYKDOMSTILSTANDER  

Denne spesialiseringen krever minimum to års relevant praksis etter endt bachelor.

Søknadskode lokalt opptak: 211 2047

Etter endt utdanning skal studenten ha avansert klinisk kompetanse innen omsorg ved komplekse somatiske sykdomstilstander. Dette innebærer utvikling av relasjon- og samhandlingskompetanse i ansiktsnære relasjoner gjennom brukermedvirkning og i tverrfaglige team, samt i utøvelse av lederskap. Gjennom studiet skal studenten utvikle avansert kunnskap om og ferdigheter i å imøtekomme fysiske, psykiske, sosiale- og eksistensielle/åndelige behov hos pasienter med komplekse somatiske sykdomstilstander, samt ivaretakelse av pårørende. Studiet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter i å organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre profesjoner på tvers av nivå i helse- og omsorgstjenesten. Dette innebærer forebyggende arbeid, behandling- og oppfølging av behandling, og rehabilitering i samarbeid med pasient og pårørende. Utdanningen kvalifiserer for arbeid med pasienter som har komplekse somatiske sykdomstilstander i den kommunale helse- og omsorgtjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

 

B.  PALLIATIV OMSORG  

Ikke krav om yrkespraksis.

Søknadskode lokalt opptak: 211 2052


Etter endt utdanning skal studenten ha avansert klinisk kompetanse innen palliativ omsorg. Dette innebærer utvikling av relasjon- og samhandlingskompetanse i ansiktsnære relasjoner gjennom brukermedvirkning og i tverrfaglige team, samt i utøvelse av lederskap. Gjennom utdanningen skal studenten utvikle avansert kunnskap om og ferdigheter i – å imøtekomme fysiske, psykiske, sosiale- og eksistensielle/åndelige behov hos pasienter i palliativ fase, samt ivaretakelse av pårørende. Videre skal studiet gi studentene kunnskap og ferdigheter i å organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre profesjoner på tvers av nivå i helse- og omsorgstjenesten. Målet med all behandling, pleie og omsorg er å gi pasienten og deres pårørende best mulig livskvalitet.Utdanningen kvalifiserer for arbeid innen palliativ omsorg i den kommunale helse- og omsorgtjenesten, spesialisthelsetjenesten, og i tverrfaglige palliative team.


C.  DEMENSOMSORG

Ikke krav om yrkespraksis.

Søknadskode lokalt opptak: 211 2042

Etter endt utdanning skal studenten ha avansert klinisk kompetanse innen demensomsorg. Dette innebærer utvikling av relasjon og samhandlingskompetanse i ansiktsnære relasjoner gjennom brukermedvirkning og i tverrfaglige team, samt utøvelse av lederskap.
Gjennom utdanningen skal studenten utvikle avansert kunnskap om og ferdigheter i – å imøtekomme fysiske, psykiske, sosiale- og eksistensielle/åndelige behov hos pasienter med demenssykdom, samt ivaretakelse av pårørende. Studiet skal gi studenten kunnskap og ferdigheter i å organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre profesjoner på tvers av nivå i helse- og omsorgstjenesten. Dette innebærer forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering i samarbeid med pasient og pårørende. Utdanningen kvalifiserer for arbeid innen gerontologi og geriatri både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

 

Videre studier

Studiet kan gjennomføres som en selvstendig videreutdanning, eller inngå som første del av mastergradsstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde.  Opptak til andre del av mastergradsstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde forutsetter et karakterkrav på gjennomsnitt C eller bedre, samt minst C på fordypningsoppgaven.

Studiet kan også kvalifisere for innpass ved mastergradsstudier ved andre høgskoler eller universitet. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr mastergradsstudiet.

Sist oppdatert: 13.03.2017 12:40:00
Dele innhold