Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Bachelor i marin logistikk og økonomi

Av: Straumsheim Jens Petter | Publisert: 27.01.2017 13:03:29

Studiets innhold

Studiet er designet i samarbeide med bransjeaktører for å møte de kompetansebehovene sektoren har. Studiet vil gi en bransjerettet utdanning med relevante spesialiseringstema, samt generelle tema som logistikk og Supply Chain Management, økonomi og administrasjon, nasjonal og internasjonal transport og prosjektledelse. På slutten av 2. studieår er det mulig, som alternativ til fag på høgskolen, å velge ett semester ved en av våre utenlandske samarbeidsinstitusjoner eller ta utplassering i bedrift.

Spesialiseringtemaer

 • Næring og markeder
 • Biologisk produksjon
 • Produksjon av sjømat
 • Optimering i marin næring
 • Internasjonal forsyning og distribusjon
 • Bacheloroppgave – med tema fra havbruksnæringen, fiskerinæringen og/ eller grensesnittproblemer f.eks. mot leverandører

Jobbmuligheter

Marin næring er vår nest største eksportnæring. En betydelig vekst og utvikling forventes. Produksjonen er lokalisert langs hele vår værharde kystlinje. Næringen har et økende behov for kompetanse innen logistikk som tar særlig hensyn til de utfordringer og behov som denne sammensatte næringen har.


Med en bachelorgrad i marin logistikk og økonomi vil du kunne jobbe med:

 • Krevende og tidskritiske logistikkoperasjoner forbundet med produksjon av næringsmidler
 • Utvikling av leverandørkjeder og distribusjonskanaler
 • Prosjektledelse i logistikk- og forbedringsprosjekter
 • Innkjøp av varer og tjenester til drift og vedlikehold
 • Kontraktsinngåelser og kontraktsadministrasjon ved nasjonale og internasjonale transaksjoner
 • Planlegging og gjennomføring av vedlikehold 
 • Rådgiving på logistikkområdet for denne eller beslektede næringer
 • Offentlig forvaltning som er satt til å følge opp drift og vekst i bransjen

Studiested Kristiansund

Studiet er lagt til Høgskolesenteret i Kristiansund. Dette sikrer tilgang til viktige aktører og leverandørbedrifter som jobber tett opp mot næringen. Kystområdet utenfor Møre og Trøndelag har stor tetthet av produksjonslokasjoner. I tillegg er viktige fabrikasjonsanlegg og utskipingssystemer under etablering på Hitra. Utskiping av sjømatprodukter herfra skal gå med skip ut til markedene via Kristiansund. Studentene har dermed gode muligheter til å knytte kontakt med næringens sentrale aktører innenfor havbruk og fiskeri samt leverandørindustrien.

Videre studiemuligheter

Studenter som fullfører dette studiet, kan søke opptak til internasjonale masterstudier i logistikk ved Høgskolen i Molde.

 FRAMTIDEN LIGGER I HAVET!

Andrea_Lindgaard_Marin_Logistikk360px.jpg

”Ved å studere marin logistikk og økonomi får man et faglig sterkt utbytte og i tillegg et innblikk i en spennende næring. Studiet har virkelig innfridd til forventningene, og samtidig er det ikke et minus at
Kristiansund er en så vakker by.”

Andrea Lindgaard
bachelorstudent, marin logistikk og økonomi

 Behov for kompetanse i alle ledd

Julian Vangen.jpg

Marin næring flytter store kvanta innsatsfaktorer og ferdigvarer inn og ut av landet hvert år.
Her trengs kompetanse i alle ledd i logistikk-kjeden!

Julian Vangen
Rådgiver
Norges Råfisklag

Studiet tilbys ved:

HIKSU red black LIGG.jpg

Sist oppdatert: 08.01.2018 14:37:06
Dele innhold