Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Studier

Habilitering og miljøarbeid

Mennesker med ulike funksjonshemminger har ressurser og utviklingsmuligheter som må sees og anerkjennes av tjenesteyter. Samtidig må deres individuelle behov møtes med tilpasset hjelp og forståelse for kontekstens betydning.  

Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid er rettet mot tjenester for mennesker med funksjonshemminger, med spesielt fokus på autismespekterforstyrrelser, multifunksjonshemming og utfordrende atferd.

Målgruppe

Studiet retter seg mot søkere med helse, sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning (bachelorgrad). I tillegg er det krav om minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Unntak fra praksiskravet kan vurderes. Søkere med annen tilsvarende utdanning kan tas opp etter særskilt vurdering. Det er krav om at studentene under utdanning har minst 50 % stilling av relevans for studiets emner.

Studiets organisering/videre studier

Studiet er en tverrfaglig videreutdanning organisert som et deltidsstudium over 2 år. Den kan også inngå som 1. del i mastergrad i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde.  Studiet kan også kvalifisere til innpass ved mastergradsstudier ved andre høgskoler eller universitet. Slik godkjenning må gi av den institusjonen som tilbyr masterstudier.

Opptak til andre del av mastergradsstudiet i helse- og sosialfag ved HiMolde forutsetter karakter på gjennomsnitt C eller bedre, samt minst karakteren C på fordypningsoppgaven.

Forventet sluttkompetanse  

Ved å gjennomføre studiet vil du som student bl.a få

  • avansert kunnskap i systematisk og målrettet arbeid rettet mot personer med psykisk utviklingshemming, multifunksjonshemming og utfordrende atferd
  • inngående kunnskap om fagspesifikke kliniske og pedagogiske tilnærmingsmåter innen funksjonshemmingsfeltet
  • kompetanse om å planlegge, gjennomføre og evaluere tiltaks-/endringsarbeid for og med mennesker med funksjonshemming
  • økt kompetanse og kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid på nye områder innenfor fagfeltet

Studiet er inndelt i seks emner som tilsammen utgjør 60 studiepoeng.

  • Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode (7,5 stp)
  • Funksjonshemming, inkludering og deltakelse (10 stp)
  • Tverrprofesjonelt samarbeid (10 stp)
  • Psykologisk perspektiv, juridiske emner og etisk refleksjon (5 stp)
  • Kliniske og pedagogiske tilnærminger (12,5 stp)
  • Fordypningsoppgave (15 stp)

Det er muligheter for videre masterstudier etter endt videreutdanning, forutsatt at en har karakteren C eller bedre på avsluttende oppgave.

Last ned studieplanen her: icpdfVMT studieplan 2018.pdf

Martin Mageroylr.jpg
“Jeg valgte dette studiet fordi det virket spennende og er en ny videreutdanning som har fokus på viktige emner som miljøarbeid og tverrprofesjonalitet. Kompetansen det gir er etterspurt, for eksempel i forbindelse med samhandlingsreformen rundt om i kommunene.

HiMolde har et godt etablert læringsmiljø og er dyktige på å ivareta studentene."

Martin Magerøy, vernepleier og tidligere student på studiet Miljøarbeid og tverrprofesjonelt arbeid.

Sist oppdatert: 26.02.2018 14:45:58
Dele innhold