Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Studier

Gården som ressurs

Av: Nerland Øystein | Publisert: 06.11.2013 15:35:41

Å bruke gården som ressurs til grupper med ulike hjelpebehov, opplæringsarena eller som en alternativ dag, har eksistert i over 10 år og utviklet seg i ulike retninger. Sammen med denne utviklingen har også behovet for studietilbud, knyttet til ulike tema, blitt større.

Høgskolen i Molde har utviklet et studiekonsept hvor gården som ressurs er utgangspunktet. Studiekonseptet er moduloppbygd og består så langt av fire moduler, en grunnmodul og fire fagspesifikke moduler. Hver modul er på 5 studiepoeng. Grunnmodulen “Gården som ressurs” er grunnlaget for å kunne ta de fagspesifikke modulene. Gården som ressurs - Grunnmodul (5 studiepoeng)

Organisering av studiet
Studiet er organisert fra Høgskolen i Molde og har to samlinger à to dager. I tillegg er det forberedelser og arbeidskrav før første samling. Samlingene er lagt til Høgskolen i Molde.

Målgruppen

 • Gårdbrukere
 • Personer fra offentlig eller privat sektor som ønsker å benytte seg av gården som ressurs (utdanningssek
  toren, helse- og sosialsektor, NAV m.fl.).

Opptakskrav
Det kreves generell studiekompetanse, eller realkompetanse, for å få skrevet ut vitnemål. For den som ikke har dette, skrives det ut kursbevis. Ett studiebesøk på en Inn på tunet gård må gjennomføres før første samling. Det er en fordel, men ikke nødvendig, at kursdeltakerne møter som samarbeidende par (f.eks. bonde/sykepleier, bonde/vernepleier, bonde/lærer). Dette fordi det skal utarbeides en skisse til et prosjekt til første samling, her vil det være en fordel om det har vært kontakt mellom en gardbruker og en fagperson fra offentlig/privat sektor.

Faglig innhold
Grunnmodulen fokuserer på tenkning knyttet til ideen om garden som ressurs. Tema og begrep som er viktig når en skal forholde seg til menneske som treng opplæring/støtte/hjelp blir fokusert sammen med rammefaktorer som må være til stede for at en kan bruke garden som læringsarena eller et trygt og godt sted å være. Det skal foretas en analyse av gardens/prosjektets sterke og svake sider. Økonomi, avgifter og forsikringer vil også være tema. Arbeidsinnsats ca. 4 uker - 5 studiepoeng.

Tema

 • Garden som ressurs - Inn på tunet som idé
 • Garden som formidler av kultur og historie
 • Mestring - et sentralt begrep
 • Kommunikasjonsprosessen og anvendt kommunikasjon
 • Relasjonskompetanse/sosial kompetanse
 • Meining og meiningsgivende aktiviteter
 • Konflikt- og kriseløsning
 • Rammevilkår for å kunne bruke gården som ressurs for ulike grupper
 • SWOT- analyse (analyse av sterke og svake side ved garden/prosjektet)
 • Økonomi og kontrakter
 • Økonomi/forsikring
 • Veildning på eget prosjekt
 • Oppgaveskriving

Læringsutbytte
Etter gjennomført modul skal studenten:

 • ha kunnskap om Inn på tunet som ide, hvordan garden kan formidle kultur og historie og være arena for
  aktiviteter som gir meining
 • ha kunnskaper om rammefaktorer knytt til det å bruke garden som ressurs
 • ha reflektert over sterke og svake sider knytt opp mot eget prosjekt
 • ha kunnskap om kommunikasjonens og relasjonens betydning for mennesker og anvendelse i egen samhandling
 • ha kunnskap om begrepene mestring og mening og disse begrepers betydning i Inn på tunet konseptet
 • kunne anvende tema fra undervisninga i planlegging av eget prosjekt
 • ha aktuell kunnskap om økonomi, skatt og forsikring
 • kunne presentere eget prosjekt

Arbeids- og vurderings former
Studiet benytter seg av ulike undervisningsmetoder. Det vil blant annet være forelesninger, gruppearbeid, studiebesøk og selvstudie med tilknyttede arbeidskrav. Det er obligatorisk oppmøte på alle samlinger. Eventuelle dagsfravær må avtales på forhånd.

Arbeidskrav
Før første samling:

Det skal være gjennomført et studiebesøk på en ”Inn på tunet” gard.

I forbindelse med første samling:

Skisse til et prosjekt (eventuelt i samarbeid med ”partner”) skal presenteres med en power-pointpresentasjon.

Eksamen
Prosjektplan og brosjyre:
Hver student (eventuelt i studentpar) utvikler sitt prosjekt med utgangspunkt i den enkelte gårds ressurser. Det utarbeides en prosjektplan (se egne retningslinjer) som skal vise bruk av teori fra grunnkurset Gården som ressurs. I tillegg utarbeides en brosjyre for prosjektet (se egne retningslinjer).

 Praktisk informasjon

Tidspunkt planlagte samlinger
Grunnmodul Gården som ressurs:
Første samling: Mandag 30. speptember og tirsdag 1. oktober
Andre samling: Mandag 28. okotber og tirsdag 29. oktober

Prisinformasjon
Kursavgiften er på kr. 5.800,-,

pluss lovpålagt semesteravgift på kr. 695,-

Oppstart av kurset forutsetter minimum 15 deltakere.

Søknadsinformasjon
Søknadsfirsten for dette kurset er 30.08.13.
Søk på kurset HER.

Adresseopplysninger
Høgskolen i Molde
EUV
Postboks 2110
6402 Molde
www.himolde.no

Kontaktpersoner
Fagansv.: Høgskolelektor Else Jørgensen

else.jorgensen@himolde.no, 71 21 40 11

Adm. koordinator: Øystein Nerland

oystein.nerland@himolde.no, 71 21 41 31

Sist oppdatert: 08.04.2015 10:32:04
Dele innhold