Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
 

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Studier

Master- og videreutdanninger

Av: Amdam Elisabeth Finnøy | Publisert: 06.11.2013 15:35:40
Opptak%20master
​Søk  lokalt opptak til to-årig masterprogram eller videreutdanninger gjennom SøknadsWeb.
 

Søknadsfrister

1.februar :
Denne søknadsfristen gjelder for internasjonale søkere som ikke har norsk statsborgerskap eller har midlertidig oppholdstillatelse.  Dere kan bare søke på våre internasjonale masterprogram.
 
15.april: 
Denne søknadsfisten gjelder for søkere som har:
  • Norsk statsborgerskap
  • Permanent oppholdstillatelse
  • Vedtak om familiegjenforening med norsk statsborger eller fast bosatt (en med permanent oppholdstillatelse).
Dere kan søke på samtlige av våre masterprogram eller videreutdanninger.  Noen få studier kan ha avvikende søknadsfrist. Informasjon om disse finnes på studiets informasjonsside.
 

Søknadsweb

Ved lokalt opptak skal du søke gjennom Søknadsweb. Vi opererer ikke med papirsøknader.
Du logger deg på søknadsweb med personnummer og pin. Første gang du logger på lager du en pinkode som du senere bruker. Skulle du glemme denne kan du be om å få en ny tilsendt den registrerte e-postadressa.
Elektronisk opplastning av dokumentasjon
Du kan laste opp dokumenter i SøknadsWeb. Da trenger du ikke sende inn dokumentasjon i papirformat, om ikke annet blir opplyst. Les e-posten du får når du søker nøye for nærmere instrukser om hvordan du går fram.
 
Ønsker du å sende inn papirkopier har du mulighet til det. Legg ved e-posten som du fikk tilsendt når du søkte.
Dokumentasjon skal sendes innen 10 dager etter at du har søkt elektronisk. For utdanning som avsluttes inneværende år er fristen 1. juli.
 
Papirkopier sendes til:
Høgskolen i Molde, v/Opptak, Postboks 2110, 6402 Molde
 

Opptakskrav

Alle våre masterstudier krever et vektet gjennomsnitt av enten hele vitnemålet, eller av deler av dette på minimum C (3 poeng omregnet) eller bedre. Noen av våre master- og videreutdanninger har spesielle opptakskrav, som for eksempel yrkespraksis. Dette står spesielt beskrevet på informasjonssidene til hvert enkelt studium.
 

Fortløpende opptak:

Det er fortløpende opptak med garantert studieplass for kandidater med snittkarakter på 3.3  eller høyere.
 

Realkompetanse

For opptak på grunnlag av realkompetanse til videre- eller masterstudier kreves det at du  dokumenterer kompetanse som er på samme nivå som det formelle opptakskrav og har eventuell yrkespraksis som inngår i opptakskravet. 
 

Hvordan regne ut vektet gjennomsnitt av karakterer

Karaktersnitt er beregnet som et ”veiet” karaktersnitt, der for eksempel et emne på 15 studiepoeng teller dobbelt så mye som et på 7,5 studiepoeng.
Ved utregning av karaktersnitt teller bokstavkarakterene slik: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1
 
Søkere med blanding av bokstavkarakterer og tallkarakterer (karakterskala fra 1.0 til 4.0) har blitt vurdert individuelt.
 

Reservering av studieplass

Dersom du får tilbud om studieplass ved Høgskolen i Molde, kan du søke om å få reservert plassen til året etter ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner.
 
Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.
Sist oppdatert: 09.04.2015 13:16:51
Dele innhold